وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مجازات بسیار سنگین برای قاتل شهر قدس!

مجازات بسیار سنگین برای قاتل شهر قدس!
مرد جنایتکار که در اقدامی‌جنون آمیز با شلیک گلوله شش نفر را در شهر قدس به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری استان تهران به دو بار قصاص، زندان و پرداخت دیه محکوم شد.

با گذشت ۴ سال قتل ۶ نفر در شهر قدس، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که چندی قبل به این پرونده در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عبداللهی رسیدگی شد.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: محمد متهم به قتل عمدی زهرا، صدیقه، پیام، فاطمه، پوریا و امیرحسین و همچنین مجروح کردن ۱۱ نفر دیگر است که با توجه به محتویات پرونده برای وی درخواست مجازات قانونی دارم.

سپس اولیای دم فاطمه و پوریا درخواست قصاص کرده و اولیای دم دیگر قربانیان خواستار دیه شدند. رئیس دادگاه سپس از مجروحان خواست به طرح شکایت بپردازند که آنها نیز خواستار دریافت دیه شدند.

محمد نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه در دفاع از خود گفت: قتل زهرا، صدیقه، پیام و فاطمه را قبول دارم اما پوریا و امیرحسین را من نکشتم. زمانی که شلیک می‌کردم پوریا و امیرحسین از محل تیراندازی فاصله داشتند.

 
متهم به قتل درباره انگیزه اش از ارتکاب به قتل،گفت: یکی از اهالی ساختمان در خانه اش ماهواره نصب کرده بود و همسر و دخترم تا ساعت ۳ شب در خانه آنها بودند. چند بار به همسرم تذکر دادم اما او دست از کارهایش برنمی‌داشت.آن آپارتمان تبدیل به خانه فساد شده بود. روز حادثه با مرد همسایه دعوایم شد و عصبانی سراغ اسلحه ام رفتم.
 
ابتدا یکی از ساکنان را در مقابل در آسانسور مجروح کرده و بعد همسر و دخترم – صذیقه و زهرا- را کشتم. پیام می‌خواست مانع من شود که او را با شلیک گلوله به قتل رساندم، بعد هم به فاطمه شلیک کردم. اهالی با چوب و چماق به طرفم حمله کردند که مجبور به شلیک به طرف آنها نیز شدم. سپس مجروحان حادثه با رد ادعاهای محمد مدعی شدند در حال فراز از صحنه تیراندازی بودند که محمد به طرفشان شلیک کرده است.
 
یکی از مجروحان گفت:من در کوچه ایستاده بودم. امیر حسین نیز مقابلم بود. محمد گلوله ای به طرف امیرحسین شلیک کرد که تیر از بدن پسر بچه عبود کرد و به زانوی من خورد.
 
یکی دیگر از مجروحان نیز گفت: در حال کمک به مجروحان بودم که محمد به سمتم آمد. سعی کردم فرار کنم اما او به طرفم شلیک کرد. او به طرف ما حمله کرد و حرف‌هایش درباره اینکه ما به او حمله کردیم صحت ندارد.
 
متهم به قتل نیز در آخرین دفاع خود گفت: از کار خود پشیمان نیستم چون در دفاع از آبرویم این کار را کردم. البته دخترم را بی گناه کشتم. پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شدند.