اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل

عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
ایران ناز، تمامی این آثار شگفت انگیز و برجسته اثر یک هنرمند مجسمه ساز به نام ری ویلافین میباشند که تنها با استفاده از خاک رس این کدو تنبل های زیبا را ایجاد کرده است.
 
هنگامی که او دبیرستان بود معلم هنر از آن ها خواسته بود تا برای هالووین یک کدو تنبل را کنده کاری کنند و او تصمیم گرفت تا با استفاده از خاک رس به جای کدو تنبل استفاده کند. این کار ری با استقبال همه ی بچه ها همراه شد. از آن به بعد ری با استفاده از خاک رس کدو تنبل های بزرگ با کنده کاری های شگفت انگیز را طراحی کرده است.
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل
 
عکس های هنرنمایی حیرت انگیز و زیبا بر روی کدو تنبل