نقاشی روی صورت که با چشم شما بازی میکند!

نقاشی روی صورت که با چشم شما بازی میکند!
سباستین بینیک  هنرمند آلمانی است که مجموعه‌ ای تحت عنوان دو چهره کار کرده و موضوع آن فعالیت‌های روزمره دختری با دو چهره است را به نمایش گذاشته. این هنرمند روی هر دو گونه مدلش تصویر یک چهره را می‌کشد و در حالت‌های عادی زندگی هر روزه از او عکس می‌گیرد.
 
نقاشی روی صورت که با چشم شما بازی میکند!
 
نقاشی روی صورت که با چشم شما بازی میکند!