اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

چگونگی راه های سرمایه گذاری زمان

مجموعه : سبک زندگی
چگونگی راه های سرمایه گذاری زمان
۱- نقاط قوت و توانایی های خود را بیابید.
در واقع این نقطه شروع کار شماست. همانطور که سرمایه گذاران، ابزار متفاوتی برای سرمایه گذاری دارند و هر کدامشان در یک شاخه سرمایه گذاری می کنند، افراد متفاوت هم به شیوه های مختلف و در شاخه های متفاوت وقت و زمانشان را سرمایه گذاری می کنند. آنچه که برای دیگران بازگشت خوبی داشته، لزوما برای شما خوب نیست. شما باید به دنبال شناخت نقاط قوت و توانایی های خود باشید. به این فکر کنید که در زندگی چه چیزهایی برای شما مهم است و نقطه تلاقی بین اهداف شما در زندگی و توانایی های شما، همان نقطه سرمایه گذاری برای شماست. نقطه ای که شما را به موفقیت خواهد رساند. پس بدانید که چه می خواهید و چه می توانید انجام دهید.

۲- کتابهای مفید بخوانید.
خواندن کتابهای خوب و ارزشمند، می تواند دید شما را نسبت به دنیا باز کند و شما زندگی را از دید جدیدی ببینید. در مقابل، این زاویه دید می تواند به شما در استفاده هر چه بهتر از زمان کمک کند. (مطمئناً کتابی بوده است که دید شما به زندگی را تغییر داده است.)

۳- زندگی دیگران را بسازید.
ساختن زندگی دیگران می تواند اثر شما را در دنیا چند برابر کند. اگر شما ارزشی را به فرد دیگری منتقل کنید و آنها ارزش را به افراد دیگر منتقل سازند، تصور کنید که تاثیر شما بر روی دنیا چقدر خواهد بود. برای اینکه زندگی دیگر افراد را بسازید، می توانید مشاوره بدهید، بنویسید و یا از راه های دیگر به افراد کمک کنید.

۴- فکر کنید و بازتاب دهید.
مشغله زیاد، شما را در جزئیات زندگی گم می کند. ممکن است شما نتوانید تصویر اصلی زندگی را ببینید و درک کنید، چون در جزئیات غرق شده اید. به همین خاطر بهتر است زمانی را به فکر کردن اختصاص دهید. این زمان می تواند در قالب عبادت، مدیتیشن و یا نگاهی به هفته ای که گذشت باشد. مهم این است که زمانی را برای فکر اختصاص دهید و در آن زمان به این موضوع فکر کنید که جهت زندگی شما به کدام سمت و سو خواهد بود و در نهایت می خواهید به کجا برسید.

۵- دارایی های زمانی را بسازید.

یکی از شیوه های خوب سرمایه گذاری زمان، ساختن دارایی است. دارایی های زمانی، آنهایی هستند که شما با انجام یک کار در امروز سبب می شوید تا زمان زیادی از شما در آینده ذخیره شود. یکی از روشهای ساختن دارایی های زمانی، برون سپاری کارها و ساختن لیست کارهاست.به عنوان مثال نیازی نیست زمان خود را صرف شستن ماشین کنید، ماشین تان را به کارواش بسپارید. شما کارهای مهمتری برای انجام دادن دارید حتما انجامش دهید.