اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

طنز ، پول کثیف آوردیم دخترتونو بردیم !!

طنز ، پول کثیف آوردیم دخترتونو بردیم !!

همین که حرف پول شویی می شود، در ذهن آدمک دلاکی می آید که لیف و کیسه به دست، مشغول کیسه کشیدن اسکناس های ریز و درشت است و هر چند دقیقه فریاد می زند خشک! پول ها هم یکی یکی در صف منتظر مشت و مال بعد از حمام هستند.

 

این روزها بحث پول شویی و پول های کثیف بسیار داغ است و به هر طرف نگاه کنی، یکی را می بینی که آن را تایید و دیگری آن را تکذیب می کند. ما هم از سر بیکاری تحقیق کردیم و متوجه شدیم چرا پول ها کثیف می شوند و نیاز به شستشو پیدا می کنند و چند طرح برای جلوگیری از کثیف شدن پول ها ارائه کردیم که امیدواریم استفاده شده و مورد قبول واقع شود.

 

طرح ممنوعیت زیرمیزی

همانطور که می دانید بسیاری از ما عادت داریم یک چیزهایی را از سوراخی خارج کرده و گرد کنیم و زیر میزها بمالیم تا بعد از مدتی خودش خشک شود و بیفتد. بنابراین وقتی پولی از زیر میز عبور کند احتمال دارد با آن چیز خشک شده برخورد داشته و کثیف شود، پس بهتر است نگذاریم پول ها زیر میزی رد و بدل شوند و هر چه هست رو باشد. البته تا وقتی که عادت مان عوض نشود و زیرمیزی را روی میز نمالیم، این طرح می تواند مورد استفاده قرار گیرد!

 

طرح ممنوعیت امور تبلیغاتی

اگر خدای نکرده قرار شد پول های کثیف صرف امور تبلیغاتی شود، بهتر است که صرف تبلیغات کالاهایی از قبیل پودر ماشین لباسشویی و مایع دستشویی، که در تمیز کردن کمک می کنند، شود یا با مدیریت و برنامه ریزی درست می توان آن را به سمت امور انتخاب بهترین ماده تمیز کننده و انتخاب مناسب ترین مایع شوینده هدایت کنیم که به ثواب هم نزدیکتر است.

 

طرح تطهیر اقتصادی خودروها

وقتی در یک ارگانی صد نفر با رانت 27000 هزار خودروی لوکس وارد می کنند، باید به فکر بود. مثلا وقتی پورشه ای وارد شد قبل از سوار شدن کاملا آن را شسته تا تمیز و طیب و طاهر شود. فقط بی زحمت داخلش خشک شویی شود که یک وقت به تودوزی هایش آسیبی وارد نشود چون باعث افت قیمتش می شود. به هر حال طرح مقابله با پول کثیف دلیل نمی شود که برخی با ضرر مالی مواجه شوند!

 

طرح پیشگیری از آلودگی در کارخانه ها

پول ها ترجیحا دور از دست کارگرها نگهداری شود، زیرا آنها زیاد کار می کنند و معمولا دست شان آلوده است و اگر به پول بخورد باعث کثیف شدن آن می شود. البته این کار همین الان هم به بهترین نحو صورت می گیرد و کارگری که صبح تا شب کار می کند به سختی پولی می بیند که در دست بگیرد و بخواهد کثیفش کند. معلوم می شود در این زمینه خیلی هم، کم کار نبوده ایم و بالاخره کارهای مفیدی صورت گرفته که امیدواریم این روند هر چه بیشتر و بهتر پیگیری شود!

 

طرح راه اندازی شرکت های هدفمند

وقتی در یکی از جزایر 9570 شرکت قرار دارد که کد پستی 99 درصد آنها یک رقم است و 2814 تا از شرکت ها فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، خب در کنارشان یکی دوتا شرکت تولید مواد شوینده هم قرار دهند که همه این شرکت ها را کنترات بشوید دیگر!