وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

آیا بین ازدواج موقت با زنا کردن تفاوت وجود دارد؟

آیا  بین ازدواج موقت با  زنا کردن تفاوت وجود دارد؟
جواب: ازدواج موقت با زنا تفاوت های بسیاری دارد، كه بعضی از آنها عبارتند از:

1 ـ ازدواج موقت یك ازدواج شرعی و قانونی و دارای آثار حقوقی خاصی است.

2 ـ در ازدواج موقت مهریه و مدت ارتباط و حدود ارتباط روشن است.

3 ـ اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود آید قانونی است و از پدر و مادر ارث می برد و پدر و مادر از او ارث می برند.

4 ـ مخارج طفل بر عهده پدر است و مادر در صورت تمایل می تواند حضانت او را به عهده بگیرد.

5 ـ در ازدواج موقت در صورتی كه نزدیكی انجام گیرد پس از پایان مدت و یا بخشش بقیه مدت, زن تا دو مرتبه پاك شدن از عادت ماهانه و یا 45 روز (در موردی كه سن او كمتر از سن یائسگی باشد و عادت ماهانه نبیند) باید عده نگهدارد و از همسری با دیگری اجتناب نماید گرفتن عده علاوه بر علل و مصالحی كه دارد موجب بهداشت روانی و جسمی برای زن می گردد.

6 ـ فرزندی كه از زنا به دنیا بیاید فرزند قانونی شخص محسوب نمی گردد و از پدر و مادر ارث نمی برد.

7 ـ از آنجا كه حالات روانی پدر و مادر در سلامت جسمی و روانی كودك نقش دارد اكثر فرزندانی كه از زنا به وجود می آیند از سلامت جسمی و روانی صحیحی برخوردار نیستند و سرانجام موجب مشكلاتی برای جامعه می گردنند و شاید یكی از حكمت هایی كه موجب شده است تا در شرع مقدس اسلام از دادن پستهای مهم (امام جماعت ـ مرجعیت برای تقلید ـ رهبری جامعه ـ شهادت در نزد قاضی ـ قضاوت و …) به ولدالزنا جلوگیری شود همین جهت باشد.

8 ـ در جوامع مختلف نگهداری از فرزند غیر قانونی نوعی ننگ و زشت شمرده می شود و در نتیجه این گونه فرزندان یا به وسیله سقط جنین یا پس از تولد كشته می شوند و یا از تربیت صحیح در آغوش پدر و مادر محروم می گردند و با سپرده شدن به مراكز نگهداری اطفال مشكلات عاطفی و روانی خاصی را به دنبال دارند مشكلات جسمی و روانی سقط جنین برای مادر بر كسی پوشیده نیست.

9 ـ در شرع مقدس اسلام به ازدواج دائم و موقت تشویق گردیده و برای آن ثواب فراوان قائل شده اند در حالی كه زنا حرام شمرده شده و مرتكب آن اگر محصن نباشد به یكصد ضربه شلاق و اگر محصن باشد (مرد و زن متأهل با شرایط خاص) به رجم یعنی سنگسار محكوم می گردد. برای توضیحات بیشتر می توانید به جلد 21 كتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر مراجعه فرمایید. (ر.ك تحریر الوسیله، ج2 القول فی النكاح المنقطع، ص288)