اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مناسب ترین زمان برای کوتاه کردن ناخن ها

مناسب ترین زمان برای کوتاه کردن ناخن ها
آیا می دانید چه ساعتی مناسب است برای ناخن گرفتن و به چه دلیل این ساعت پیشنهاد می شود؟

ناخن ها بعد از حمام کردن کوتاه شود.
کوتاه کردن ناخن های دست و پا بهتر است بعد از حمام کردن انجام شود.به گفته یک کارشناس بهداشت، کوتاه کردن ناخن های دست و پا بهتر است زمانی انجام شود که ناخن نرم است.

 
نخعی توصیه کرد: قبل از کوتاه کردن ناخن های دست و پا به مدت 20 تا 30 دقیقه دست و پاها در یک ظرف آب گرم قرار داده یا بعد از حمام کردن اقدام به کوتاه کردن ناخن ها شود.