اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

مردی با قدرت توقف زمان + عکس

مردی با قدرت توقف زمان + عکس
تصویری که مسلما شما رو شگفت زده خواهد کرد

این تصاویر ، سبک جدید به نام سینما گراف می باشند به طوری که عکس در فرمت گیف است اما شبیه Jpg.
این هنر جلوه ی فوق العاده ای به تصاویر می دهد که تصور میکنید فیلم است.

 
به مردی که روی نیمکت نشسته و روزنامه مطالعه می کند دقت کنید ….
 
مردی با قدرت توقف زمان + عکس