اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)

آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
عقرب و زایمان سیار عجیبش
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه ها از آن خارج شوند
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
روز دوم: هم بچه ها در حال خارج شدن هستند
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
روز سوم: خروج بچه ها ادامه دارد
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
روز چهارم: بچه ها خارج میشوند و پراکنده میگردند
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
روز پنجم: آخرین روز خروج
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)
سلامت بچه ها و مادر همچنان پابرجاست، بخشی از قدرت خدا در اینجا نمایان میشود، بعد از پایان یافتن وضع حمل، پشت عقرب همانند روز اول بر میگردد و درست میشود.
 
آیا تاکنون عقرب در حال زایمان دیده اید؟ (عکس)