اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

عاشقی ، قدرت بسیار عجیب آثار هنری

عاشقی ، قدرت بسیار عجیب آثار هنری
دانشمندان با کمک گرفتن از اسکن مغزی دریافته اند مشاهده شاهکارهای هنری می تواند در انسان احساسی مشابه احساس عاشق شدن به وجود بیاورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالج لندن با هدف بررسی تاثیر نگاه کردن به آثار هنری بر روی مغز و کشف دلیل احساس خوشایندی که از نگاه کردن به این آثار به انسان دست می دهد، مغز گروهی از داوطلبان را در حالی که 30 قطعه از شاهکارهای نقاشی بزرگترین نقاشهای جهان را در برابر آنها به نمایش گذاشته بودند، اسکن کردند.
نتایج این اسکنها نشان داد نقاشی هایی که از نظر داوطلبان زیباترین آثار بودند باعث افزایش 10 درصدی جریان خون در بخشهایی ویژه از مغز داوطلبان می شدند که این میزان با میزان افزایش خون مغز انسان در زمان نگاه کردن به فردی که عاشقش است برابری می کند.
نقاشی هنرمندانی مانند "جان کانستبل"، "ژان آگوست دومینیک انگر" نقاش نئوکلاسیسیسم فرانسوی، و "گوئیدو رنی" نقاش قرن 17 ایتالیایی بیشترین میزان حس خوشی و لذت را در افراد به وجود آوردند. آثار "هیرونیموس بوش" و "اونوره دومیه" و "ماسیس" نازیبا ترین آثار هنری که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند، میزان جریان خون در مغز داوطلبان را در کمترین حد ممکن افزایش دادند. از آثار دیگر نقاشانی که در این آزمایش مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به آثار مونه، داوینچی و رامبراند اشاره کرد.
عصب شناسان دانشگاه کالج لندن با هدف بررسی آنچه در هنگام نگاه کردن به آثار هنری در مغز رخ می دهد، این آزمایش را انجام داده و آنچه به دست آوردند این بود که بخشهایی از مغز انسان که با احساس خوشی و لذت ارتباط دارند، هنگام نگاه کردن به یک اثر هنری به شدت فعال می شوند.
محققان میزان افزایش جریان خون مغز را در هنگام نگاه کردن فرد به یک اثر زیبای هنری به همان اندازه تخمین زدند که جریان خون مغز فرد در هنگام نگاه کردن به فردی که دوستش دارد افزایش پیدا می کند.
بر اساس گزارش تلگراف، محققان در این مطالعه با استفاده از دستگاه MRI بخش غشای "اوربیتوفرانتال" میانی، بخشی از مغز که با احساس خوشی در ارتباط است را اسکن کرده و مورد بررسی قرار دادند.