اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ماشین72,610 دلاری پسر دیوید بكام!

امروز كه داشتم تو نت میگشتم چشم خورد به این خبر برام جالب بود. بروكلین بكام پسر ارشد دیوید بكام  برای اینكه بره بگرده با دوستاش بازی كنه سوار ماشین$72,610(£50,000) پورشه میشه. اگه اشتباه

نكنم سوخته ماشین هم دیزله، خلاصه خوش بحالش.

 

ماشین72,610 دلاری پسر دیوید بكام!

ماشین72,610 دلاری پسر دیوید بكام!