اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نوع موهای ما شخصیت ما را لو می دهد

برخی روانشناسان معتقدند مدل و رنگ موی شخص نشانگر شخصیت فرد است. به عقیده این كارشناسان موی كوتاه نشانه محافظه‌كاری و سازگاری و موی بلند نشانه ماهیتی هنری و عصیانگری است. البته موهای بسیار كوتاه می‌تواند نشانه موارد دیگری باشد، نظیر اهل ورزش بودن، نظامی بودن یا بیمار بودن فرد.
در مورد مردان موی آراسته با كفش و لباس آراسته نشانه به رخ كشیدن موقعیت و پایگاه اجتماعی و شغلی فرد است. نشانه‌های مرتبط با ریزش، كم‌پشتی و طاسی سر مردانی كه معدود تارهای باقیمانده بر روی سر خود را با دقت و وسواس شانه می‌زنند، نشان‌دهنده خودخواهی آنان است.
مدل یا رنگ موی غیرعادی و نامتعارف نیز می‌تواند به دلیل موارد زیر باشد:
داشتن این نوع مو نشانه ماهیت ناسازگار، عصیانگرانه و شورشی است، همچنین ممكن است فرد گرایشات مدپرستانه و هنری داشته باشد.
در مورد زنان بالای چهل سال، موی بلند ممكن است معنای دیگری داشته باشد چون در غالب فرهنگ‌ها موی بلند نشانه جذابیت و زیبایی است، زن مسن اگر موهای بلندی داشته باشد، لزوما در برابر پیر شدن از خود مقاومت نشان می‌دهد و بالاخره موی بلند، كثیف و ژولیده نشانگر خصوصیاتی چون فقدان قوه تشخیص و داوری، بیماری كاهلی تن‌آسایی، دلزدگی و لاقیدی شخص است.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز