اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

نوع موهای ما شخصیت ما را لو می دهد

برخی روانشناسان معتقدند مدل و رنگ موی شخص نشانگر شخصیت فرد است. به عقیده این كارشناسان موی كوتاه نشانه محافظه‌كاری و سازگاری و موی بلند نشانه ماهیتی هنری و عصیانگری است. البته موهای بسیار كوتاه می‌تواند نشانه موارد دیگری باشد، نظیر اهل ورزش بودن، نظامی بودن یا بیمار بودن فرد.
در مورد مردان موی آراسته با كفش و لباس آراسته نشانه به رخ كشیدن موقعیت و پایگاه اجتماعی و شغلی فرد است. نشانه‌های مرتبط با ریزش، كم‌پشتی و طاسی سر مردانی كه معدود تارهای باقیمانده بر روی سر خود را با دقت و وسواس شانه می‌زنند، نشان‌دهنده خودخواهی آنان است.
مدل یا رنگ موی غیرعادی و نامتعارف نیز می‌تواند به دلیل موارد زیر باشد:
داشتن این نوع مو نشانه ماهیت ناسازگار، عصیانگرانه و شورشی است، همچنین ممكن است فرد گرایشات مدپرستانه و هنری داشته باشد.
در مورد زنان بالای چهل سال، موی بلند ممكن است معنای دیگری داشته باشد چون در غالب فرهنگ‌ها موی بلند نشانه جذابیت و زیبایی است، زن مسن اگر موهای بلندی داشته باشد، لزوما در برابر پیر شدن از خود مقاومت نشان می‌دهد و بالاخره موی بلند، كثیف و ژولیده نشانگر خصوصیاتی چون فقدان قوه تشخیص و داوری، بیماری كاهلی تن‌آسایی، دلزدگی و لاقیدی شخص است.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز