اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

مغز شادی را سریعتر از ناراحتی درک می کند

مجموعه : دانستنی ها
پژوهشگران اسپانیایی دریافتند که مغز انسان نسبت به سیگنالهای مثبت صورتهای شاد در مراودات اجتماعی سریعتر از سیگنالهای منفی ناشی از اندوه واکنش نشان می دهد.

به گزارش مهر، تحقیقات پیشین نشان می داد که مغز انسان تنها پس از 100 هزارم ثانیه بعد از مشاهده صورت افراد در مراودات اجتماعی نسبت به مردم یک برداشت اولیه می کند.

اکنون محققان دانشگاه بارسلونا با بررسی 80 دانشجوی رشته روانشناسی، تفاوتهای میان نیمکره های مغزی آنها را در درک سیگنالهای مثبت و منفی صورت افراد دیگر تحلیل کردند. در این آزمایش از تکنیک "میدان بینایی تفکیک شده" استفاده شد.

نتایج این تحقیقات که در ژورنال علمی Laterality منتشر شده است نشان می دهد که نیمکره راست در فرایندهای احساسی بهتر عمل می کند و در این عملکرد، فرایندهای شادی و صورتهای شگفت زده را بهتر از صورتهای غمگین و یا وحشتزده درک می کند.

به گفته این محققان، بیانات مثبت بسیار سریعتر و دقیقتر از بیانات منفی درک می شوند بنابراین در مغز شادی و شگفت زدگی سریعتر از ترس و ناراحتی پردازش می شوند.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز