اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تصورات غلط در ابتدای آشنایی و زندگی

شمـا تـصـور می كنـیـد تنها به صرف آنكه شریك خود را دوست دارید میتوانیـد وی را به دلخواه خودتان تغییر دهید.

2- شما تصور میكنید خواسته و امیال شما همان خواسته و امیال شریك جدیدتان میباشد.

3- شما تصور می كـنـیـد عشـق و رابــــطه جاودانه است: مادامی كه من عاشـق شریك زندگی خود باشم و انـرژی، پول و وقت خود را برای وی مصروف دارم، او نیز همیشـه در كنار من خواهد ماند.

4- شما تصور میكنید همواره شریك زندگیتان می باید در دسترس و فریاد رس شما باشد. حتی اگر شما در بدترین شرایط و سطح در زندگی باشید. چون فداكاریهای بسیاری در حق وی روا داشته اید.

5- شما تصور میكنید شریك زندگی شما مسئول شادی، خوشبختی و آرامش در زندگی شما میباشد.

تمام تصورات فوق اشتباه میباشد. اكنون به نكات زیر برای هر چه موفقیت آمیز گشتن رابطه جدیدتان به دقت توجه كنید:

1- شما قادر به تغییر دادن فرد دیگری نمیباشید. شما تنها قادرید خودتان را تغییر دهید كه چگونه با تحولات پیرامون خود كنار بیایید. آیا شما میخواهید كه شریك شما همان شخصیت و ماهیت اصیل خود را حفظ كند و یا آنكه كسی باشد كه خود مایل به آن نیست؟

2- عشق و رابطه عبارت است از: برآورده ساختن دو جانبه نیازها. ممكن است در مواقعی شریك شما در شرایط روحی نامساعد قرار گیرد و تمایلی نداشته باشد كه شما در كنار او باشید و به تنهایی نیاز داشته باشد. این واقعیت را بپذیرید. عشق تبادل انرژی میان دو انسان است.

3- بطور طبیعی ما همگی به سمت فردی گرایش می یابیم كه از ارتعاشات انرژی بالاتری نسبت به ما برخوردار باشد. بنابراین كسی كه غرغرو، بد خلق، دمدمی مزاج، پرخاشگر، كینه توز و خودخواه باشد طبعا ما را جذب خود نمیكند. بر عكس فردی كه بشاش، سرحال، شاد، و برخوردار از اعتماد بنفس و خودباوری بالا و سالمی باشد ما را مجذوب خود خواهد ساخت.

4- شادی و خوشبختی یك حالت ذهنی میباشد كه ما مختار به انتخاب آن میباشیم. تمام شادیها و رنجها و اندوهها توسط خود شما خلق میگردند و از خارج شما و یا توسط دیگران سرچشمه نمیگیرند. بنابراین شریك خود را مسئول خوشبخت ساختن خودتان ندانید. خلاصه شما نباید برای برآورده سازی نیازهای احساسی خود به شریك خود وابسته باشید. تنها این شما هستید كه مسئول احساسات خود و خلق لحظات مثبت و شیرین در زندگی خود میباشید.

5- منتظر شریك زندگی ایده آل برای آغاز یك رابطه نباشید. و یا آنكه از شریك خود انتظار كامل بودن نداشته باشید. ممكن است روزی شریك شما دست به عملی زده و یا حرفی بزند كه سبب رنجش، خشم و نا امیدی در شما گردد. اما بدانید كه هیچكس كامل نیست حتی شما. بنابراین منصفانه جایز الخطا بودن انسانها را بپذیرید.

آیا شما برای شروع یك رابطه جدید آمادگی كافی دارید؟
1- فهرستی از آسیبهای روحی گذشته خود تهیه كنید: سپس یكایك آنها را مرور كرده و منصفانه قضاوت كنید كه چگونه با آنها كنار آمده، حل كرده و یا پذیرفته اید. اگر تصور میكنید مسایلی در گذشته شما وجود دارند كه كماكان بطور جدی و كافی به آنها نپرداخته و برخورد نكرده اید و هنوز لاینحل باقی مانده اند بهتر است پیش از آنكه قدم در یك رابطه تازه بگذارید آنها را رفع سازید. آسیبهای روحی میتوانند شامل سوء رفتارهای احساسی، فیزیكی و جنسی در دوران كودكی شما، طلاق والدین، از دست دادن والدین و یا یك عزیز، و یا روابط ناهنجار، ناكام و ناسالم شما در گذشته باشند. زیرا همان مسایل میتواند در رابطه جدیدتان رخنه كرده و خود را به اشكال مختلف نمایان ساخته و مانع شكل گیری یك رابطه سالم گردند.

2- خودآگاهی و عزت نفس شما تا چه حدی میباشد؟ فقدان خودآگاهی و اعتماد بنفس سالم شكل گیری یك رابطه صمیمی و سالم را دشوار و غیر ممكن میسازد. برای آنكه متوجه گردید تا چه اندازه خودتان را میشناسید سعی كنید به پرسشهای زیر پاسخ گویید:

آیا قادر به بیان مهمترین و عمیقترین ارزشهای زندگی خود میباشید؟
 آیا قادر به بیان انتظارات و نیازهای خود از رابطه دلخواهتان میباشید؟
 آیا اهداف زندگی خود را شناخته اید؟ و آیا برای دستیابی به آنها از برنامه مدونی پیروی میكنید؟
 آیا نقاط ضعف و قوت خود را كاملا میشناسید؟

برای پی بردن به میزان عزت نفستان به پرسشهای زیر پاسخ گویید:

 خود را چگونه ارزیابی میكنید؟
 آیا نظر مثبتی نسبت به خود دارید؟
 دیگران چگونه شما را ارزیابی میكنند؟

اگر پاسخهای شما گویای آن میباشند كه شما در پذیرش و دوست داشتن خود مشكل داشته و غالبا با واكنش منفی هنگام رویارویی با دیگران مواجه میگردید باید برای ارتقای سطح اعتماد بنفس و عزت نفس خود بیشتر تلاش كنید. عشق به خویشتن پایه و اساس یك رابطه سالم میباشد.

3- آیا روابط پیشین شما حقیقتا در گذشته بوده و پایان پذیرفته اند؟ اگر شما بطور كامل تجارب و مسایل دردناك و ناخوشایند گذشته خود را كنار نگذاشته و به دست فراموشی نسپرده باشید (البته پس از درس عبرت گرفتن از آنها)، احتمال آنكه آنها را به رابطه كنونی و یا آیندیتان كشانده و بازگردانید بسیار زیاد میباشد. زیرا مشكلات تا زمانی كه كاملا حل و رفع نگردند مجددا در مغز مرور گشته و تكرار میگردند. بنابراین بسیار اهمیت دارد كه پیش از آنكه وارد رابطه جدیدی گردید با تمام رنجها و مشكلات روحی عمده روابط پیشین خود بطور سازنده ای كنار آمده باشید.

4- آیا حقیقتا از خواسته، نیازها و امیال خود از یك رابطه آگاهی دارید؟ ما همگی با انتظارات و دلایل گوناگون گام در یك رابطه جدید میگذاریم. با آگاهی كامل از این انتظارات و خواسته ها قادر خواهید بود مناسب بودن رابطه فرا روی خودتان را با دید باز تری تعیین كنید. اغلب افراد همان شخصی را برای آغاز رابطه خود برمیگزینند كه در ضمیر ناخودآگاه شان خواهان آن میباشند. ضمیر ناخودآگاه مكانی است كه ما عمیق ترین نیازها و آرزوهای ناكام مانده و همچنین ترسهای خود را در آن نگهداری میكنیم. بنابراین بسیار اهمیت دارد كه پیش از گام نهادن در یك رابطه جدید تمام احساسات گذشته و نیازهای مربوط به رابطه آینده خود را مورد بررسی قرار دهید. منصفانه درباره هر آنچه كه از یك رابطه و همچنین از ویژگیهای شریك زندگی خود انتظار دارید مطمئن و آگاه گردید.پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز