اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

سیا ساکتی در روزنامه های انگلیس(معروف شدیم رفت)

مجموعه : مجله خبری روز
پس از اینکه مجموعه سیا ساکتی در کشور مورد توجه قرار گرفت دامنه شهرت این سری انیمیشن ها که ابتدا توسط بهرام عظیمی به سفارش پلیس ساخته شد گستترش یافته و اغذیه فروشی هایی در امارات و عربستان تابلوهای مغازه های خود را با عکس شخصیت معروف این انیمیشن یعنی سیا ساکتی تزیین کردند و نسخه هایی از این مجموعه در کشورهای عربی ترجمه و پخش شد. و حالا خبری می رسد که روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارش مفصل پیرامون این برنامه به بررسی ان پرداخته است و از این مجموعه در زمینه بازدارندگی جوانان از خلاف و آشنایی آنان با خطرات احتمالی مصرف مواد مخدر را بسیار زیاد دانسته است.
همچنین این نشریه معروف انگلیسی نوشته است که پخش این مجموعه انیمیشن باعث نزدیکی رابطه بین پلیس و جوانان شده است.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز