وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

کلاه برداری میلیونی با چلو کباب

پدر و پسران كلاهبرداری كه در یكی از اقدامات شان دو تن گردو را با وعده چلوكباب به مبلغ 30 هزار تومان خریده بودند، در پی تحقیقات وسیع پلیس دستگیر و به چندین فقره كلاهبرداری اقرار كردند. به گزارش خبرنگار ما تحقیقات در این باره با مراجعه فردی به پلیس ورامین آغاز شد. این شخص كه از فروشندگان عمده گردو در دماوند است، به ماموران گفت؛ مدتی قبل مردی میانسال همراه دو جوان به سراغم آمد و با معرفی خود به عنوان عضو یكی از سازمان های نظامی گفت قصد دارد مقدار زیادی گردو بخرد. سمت این شخص باعث شد به سرعت به او اعتماد كنم و برای معامله با وی ترغیب شوم. به همین دلیل پس از انجام توافق های اولیه این مرد دو تن گردو از من خرید و مبلغ 30 هزار تومان به عنوان بیعانه به من داد. او گفت قصد دارد گردوها را شبانه به ورامین ببرد. به همین دلیل شبانه آنها را بارگیری و تعهد كرد بقیه پول را تا چند روز دیگر بپردازد. به این ترتیب ماشین حامل گردوها به سمت ورامین حركت كرد اما خریدار همراه دو جوان كه به نظر می رسید پسرانش باشند، نزد من ماندند. این سه نفر با چرب زبانی طوری وانمود می كردند كه شغل حساسی دارند. آنها از من دعوت كردند با هم برای خوردن چلوكباب به یك رستوران برویم. من هم آنها را سوار ماشینم كردم و به سمت رستوران راه افتادیم ولی در بین راه آنها به بهانه خریدن نوشابه از ماشین پیاده شدند و به یكباره فرار كردند. این سه نفر دو هزار كیلو گردو تحویل گرفتند اما فقط 30 هزار تومان به من دادند.به دنبال این شكایت، تحقیقات آغاز و به كمك شاكی تصویر فرضی متهمان چهره نگاری شد. در حالی كه تصاویر به دست آمده در اختیار واحدهای گشتی قرار گرفته بود، مرد دیگری كه در قزوین فروشنده خشكبار است، به پلیس مراجعه و اعلام كرد سه متهم از او نیز كلاهبرداری كرده اند.اظهارات این شاكی نشان می داد احتمالاً كلاهبرداری های این سه نفر سریالی است و آنها با طرح و نقشه قبلی طعمه هایشان را كه اكثراً فروشنده خشكبار هستند، به تله می اندازند. بنابراین با فرض سابقه دار بودن آنها تصاویر فرضی با آلبوم مجرمان سابقه دار مطابقت داده و مشخص شد یكی از آنها به نام یاسر كلاهبرداری حرفه یی است. به این ترتیب مخفیگاه او شناسایی و وی دستگیر شد. یاسر هنگامی كه تحت بازجویی قرار گرفت، به كلاهبرداری از فروشندگان خشكبار اقرار كرد و گفت این كار را با همدستی دو پسرش انجام داده است. او گفت؛ در دماوند حدود دو تن گردو را كه حدود 15 میلیون تومان ارزش داشت، با پرداخت 30 هزار تومان خریدم و قرار شد پس از آنكه گردوها به ورامین رسید، بقیه پول را پرداخت كنم اما پیش از آن با ترفندی توانستیم از دست فروشنده فرار كنیم. این متهم در مورد كلاهبرداری در قزوین نیز گفت؛ در آنجا مقدار زیادی آجیل خریدیم و قرار شد در ورامین پولش را پرداخت كنیم اما در همان جا آجیل ها را همراه با صاحب آنها به یك باربری بردیم و سپس من فروشنده را به یك چلوكبابی دعوت كردم و گفتم پسرم كارهای مربوط به ارسال بار را انجام می دهد. این ترفند جواب داد و در راه چلوكبابی به بهانه یی از ماشین فروشنده پیاده شدم و گریختم.سرهنگ ایرج قاسم آبادی فرمانده انتظامی درباره این پرونده گفت؛ دو متهم دیگر به نام های ناصر و حسین نیز دستگیر شده اند و هم اكنون در بازداشت به سر می برند. همچنین تاكنون چهار شاكی توانسته اند آنها را شناسایی كنند و اموال كلاهبرداری شده بیش از 200 میلیون ریال تخمین زده می شود. این مقام انتظامی همچنین از درخواست دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی قرچك برای انتشار تصاویر بدون پوشش متهمان خبر داد تا مالباختگان احتمالی آنها را شناسایی كنند. هم اكنون این پدر و پسرانش با قرار دو میلیارد ریالی در زندان به سر می برند.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز