وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شیرین و فرهاد اینترنتی!(طنز)

دوباره شب شد و من بیقرارم // Connect كن، زود بیا، در انتظارم

بیا، من آمدم پای Messenger // شدم مسحور آوای Messenger

بیا Hard دلت را ما ببینیم // گلی از گنج Home Pageت بچینیم

بیا Icon نمای بی‌نشانم // كه من جز آدرس Mailت ندانم

بیا امشب كمی Online باشیم // و یا تا صبح تا Sun Shine باشیم

بیا «انگوری» بی تو غش كرد // و حتی Hard Diskش هم Crash كرد

بیا ای عشق Dot Com عزیزم // به پای تو Wها بریزم

مرا در انتظار خویش مگذار // و پا ز اندازه آن بیش مگذار

بیا ای حاصل Search جهانی // بیا اجرا كن آن File نهانی

بیا در دل تو را كم دارم امشب // حدودا 100 مگی غم دارم امشب

اگر آیی دعایت مینمایم // دعا تا بینهایت مینمایم

اگر آیی دعای من همین است // و یا نقل بمضمونش چنین است:

مبادا لحظه‌ای DC شوی یار // جدا از پای آن PC شوی یار

مبادا نام ما را پاك سازی // و كاخ آرزو را خاك سازی

بمان تا جاودان اندر دل من // بمان تا حل شود هر مشكل من


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز