اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

 

در ماه‌ مارس‌ جشنی موسوم‌ به‌ فستیوال سن فرمین – Sanfermin Feria – در شهر پامپلونا در اسپانیا برگزار می شود‌. كه‌ طی‌ آن چندین گاو وحشی در میان‌ جمعیت‌ میدوند و مردم سعی میكنند ضمن سر به‌ سر گذاشتن‌ گاوها در طول مسیری که در نقشه مشخص شده، ازدست‌ آنان‌ بگریزند.

 

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

 

برخی افراد در مسیر حرکت گاوها زیر دست و پا می‌افتند و مجروح می‌شوند. در میان‌ مردم‌ شهر پامپلونا عبارتی‌ مرسوم‌ است‌ كه می‌گویند: خوشبخت‌ كسی‌ است‌ كه‌ زیر پای ‌گاوها له‌ نشود.

 

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

 

پیش از آغاز مراسم گاوبازی هزاران ماجراجویی که از سراسر دنیا خود را به میدان پلازا کونسیستوریال در شهر پامپلونا رسانده اند با جشن و پایکوبی و غرق شدن در شراب قرمز، خود را آماده می کنند تا با فرار کردن از برابر گاوهای وحشی خشمگین، از ماجراجویی و اضطراب و دلهره لذت ببرند.

 

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

 

این فستیوال که هر سال از ۶ تا ۱۴ ژوئيه در پامپلونا آغاز می‌شود همه ساله اعتراضات گروه‌های حامی حقوق حیوانات را هم به همراه دارد.

 

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

 

امسال نیز گروهی از مردان و زنان نیمه برهنه در اسپانیا در اعتراض به گاوبازی در جشن سن فرمین به خیابان آمدند. این گروه از حامیان حقوق حیوانات با دراز کشیدن روی طرح‌هایی که از گاو روی زمین کشیده شده بود خواهان پایان دادن به مراسم گاوبازی شدند.

 

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی

عکس های دیدنی جشن فرار از گاوهای وحشی