وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

معرفی سمبل های المپیك

 

 

«نی نی»، پرنده ای برای خوش شانسی كودكان

 

 
 

«نی نی»، نوعی چلچله دریایی و پرنده ای برای خوش شانسی كودكان است.

 

 
 

این پرنده را هر بهار و تابستان یك بار می شود، مشاهده كرد و این كار فقط از عهده بچه ها بر می آید. صورت زیبا و خندان او توسط كسانی رؤیت می شود كه مانند خودش باشند.

 

 
 
 

بر روی سر این عروسك سبز، پرنده ای به نام كایت در حال پرواز است كه از كودكان مراقبت می كند. این پرنده در چین باستان نوعی چلچله دریایی است كه در سختیهای فراوان و طوفانهای شدید هرگز فرزندان خود را تنها نمی گذارد. بالهای طلایی این پرنده سمبلی از تسخیر آسمانها و خوش شانسی كودكان است كه تحت پوشش او هستند. در ورزش ژیمناستیك این عروسك بیشتر توزیع خواهد شد.

«یینگ یینگ»، بزی سریع و خوش خنده
«یینگ یینگ»، سمبل نارنجی این دوره المپیك است كه به شكل بزی سریع و خوش خنده طراحی شده است. این عروسك «ying ying» مثل بقیه بزها بسیار سریع و خوش خنده است و در مسابقات روی زمین و حتی ارتفاعات همیشه اول است. این سمبل وسعت، عظمت و بهره وری است و بزرگی كشور و ملت چین را تداعی می كند. مردم چین با رؤیت این بز نایاب در ارتفاعات شمالی، سالی سراسر سلامتی و خوشبختی پیش رو خواهند داشت. «یینگ یینگ» گاهی چندان
پرسرعت

 
 
 

می دود كه بی اختیار پرواز می كند. این بز از نوعی اسانس ارتفاعات تبت تغذیه می كند كه بسیار مغذی و انرژی زاست. او در كنار رنگ سبز سمبلی از طراوت است.

 

 
 
 

«هوآن هوآن»، برادر بزرگ سمبلها
«هوآن هوآن» به عنوان برادر بزرگ سمبلهای دیگر شناخته شده است.

 

 
 
 

این عروسك به رنگ قرمز طراحی شده، روی سرش آتش قرار دارد. او فرزند آتش است.

 

 
 
 
 

وی همیشه مثل حلقه قرمز المپیك در مركز قرار دارد و از همه سریعتر می دود، می پرد و قویترین است. از طرفی میهمان نوازی با آغوش گرم چینی ها با این اسم تبلیغ می شود.

 

 
 
 
 
 

در ورزشهای توپی بیشتر این عروسك تقسیم می شود.

 

 
 
 
 
 
 

«جینگ جینگ»، سمبلی برای سعادتمندی
«جینگ جینگ» سمبل حلقه مشكل المپیك و همان پاندای معروف چینیها است. این عروسك «jing jing» باعث لبخند بچه ها می شود و به نوعی سمبل سعادتمندی و خوشحالی برای آینده كودكان چین است. این موضوع از صورت پر امید این عروسك درك می شود. در مراسم افتتاحیه جینگ جینگ بیش از سایه سمبل ها جنب و جوش دارد زیرا پاندا به واقع سمبل اصلی چین است و قرار بود از ابتدا تنها پاندا معرف این بازی  باشد. مردم در تمام نقاط چین شناخت كاملی از این سمبل و ویژگیهای باستانی آن دارند. جینگ جینگ برای شناسایی رابطه بین طبیعت و مردم طراحی شده است و در كلیپهای تصویری و بازیهای رایانه ای كنار جنگلهای سرسبز چین دیده می شود. به هیچ وجه سعی نشده مسأله قدرت از این عروسك تداعی شود.

«بی بی»، ماهی و آب برای بقای زندگی
«بی بی» یكی از سمبلهای المپیك پكن و نام ماهی در فرهنگ چینی هاست.
سر این عروسك  (BeiBei) كه به رنگ آبی طراحی شده، ماهی را در امواج خروشان آب نشان می دهد. صورت «بی  بی» بسیار آرام و با شخصیت است. در هنر و فرهنگ سنتی چین رابطه بین ماهی و آب، سمبلی از تلاش برای بقا و زندگی است. «بی بی» نام ماهی در فرهنگ چینی هاست كه با رؤیت آن سالی خوب و پر از موفقیت رقم خواهد خورد.


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز