وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نكاتی مهم برای زندگی بهتر

بدان كه دلیل موفقیت برخی از افراد انجام كارهایی است كه دیگران از انجام آن سرباز می زنند.

به جای گفتن ای كاش بگو انشاء ا… دفعه دیگر.

كوچكترین پیشرفتها را هم موفقیت بدان.

سعی كن مشكلات را به جای بزرگ كردن حل كنی.

افتخاراتت را با دیگران قسمت كن.

افكار مهم در سر بپروران اما به شادیهای كوچك هم قانع باش.

از گفتن عبارت اشتباه كردم خجالت نكش.

از جادوی لحظات زندگی غافل مباش چون از عاقبت كار بی خبری.

مراقب باش تا مشكلات بزرگ باعث از دست دادن موفقیت های بزرگ نشوند.

در همه حال دعا كردن را فراموش نكن.

به یاد داشته باش كه در كار و روابط خانوادگی اعتماد، بهترین اصل است.

دیگران را سرزنش نكن سعی كن در تمام مراحل زندگی، خودت مسئول اعمالت    باشی.

با دیگران طوری رفتار كن كه دوست داری با تو رفتار كنند.

سعی كن همیشه لبخند بر لب داشته باشی در حالیكه هزینه ای ندارد و بیش از میلیونها دلار ارزش دارد.

شكست را به راحتی بپذیر و وقتی پیروز شدی فخر فروشی نكن.

وقتی با كار سختی روبرو شدی به خودت تلقین كن كه شكست غیر ممكن است.

همدلی را بیاموز، سعی كن مسائل را نه تنها از دید خودت بلكه از دید دیگران نیز ببینی.

به پس انداز كردن عادت كن،  پس انداز كردن لازمه موفقیت است.

به یاد داشته باش كه یك ازدواج موفق به دو عامل بستگی دارد، اول یافتن یك انسان خوب، دوم انسان خوب بودن.

به مشكلات به عنوان فرصتی برای رشد و ترقی نگاه كن.