وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

برگزاری ازدواج در قطار

برگزاری ازدواج در قطار
یک زوج در داخل بزرگ‌ترین قطار مارپیچی آلمان مراسم ازدواجشان را برگزار کردند.

 این زوج روز 9 سپتامبر در قطار کولوسوس در منطقه هاید پارک شهر سولتائو آلمان ازدواج کردند. این قطار به شکل مارپیچ است.

عروس 23 ساله در پاسخ به این سؤال که آیا این مرد را به همسری می‌پذیرد، مجبور شد کلمه بله را با صدای بلند بگوید. او در این باره گفت: من مجبور شدم بله را با صدای بلند بگویم، چون در آنجا سر و صدا و هیاهوی زیادی بود. آنجا جایی برای خجالت کشیدن یا دچار تردید شدن نبود.

عروس خانم از برگزاری مراسم ازدواجش در قطار ابراز خوشبختی کرد، چون کلیه افراد حاضر در محل، شاهدان ازدواج این زوج بودند.