اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

اگر میخواهید سرما نخورید….

اگر میخواهید سرما نخورید….
پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز در گزارشی علمی نوشت: مصرف سیر برای جلوگیری از سرماخوردگی و حتی بهبودی پس از ابتلا به آن موثر است.

قرنها از سبزی سیر نه تنها به عنوان مصرف چندگانه آن در آشپزخانه بلکه به خاطر قدرت درمانی آن تعریف شده است. دلیل آن هرچه باشد مطالعات انجام شده یک تاثیر آن را تایید می کند.

دانشمندان انگلیسی به مدت دوازده هفته بین ماههای نوامبر و فوریه (زمستان) به یکصد و چهل و شش نفر روزی یک عدد سیر دادند. در این دوره آزمایشی از یکصدو چهل و شش نفر بیست و چهار نفر به سرماخوردگی مبتلا شدند درحالی که از یکصدو چهل و شش نفری که به آنها سیر داده نشده بود شصت و پنج نفر دچار سرماخووردگی شدند.

علاوه براین افراد گروهی که سیر مصرف کرده بودند ولی سرماخورده بودند خیلی زودتر از کسانی که سیر مصرف نکرده بودند و سرماخورده بودند ، بهبود یافتند.

یکی از توضیحاتی که دانشمندان برای این تاثیر اعلام کرده اند آن است که ترکیبی موسوم به «آلیسین» در سیر که فعالترین ترکیب در سیر است مانع آنزیمهایی می شود که نقشی در عفونتهای میکروبی و ویروسی دارد.

حتی این نیز درست است که کسانی که سیر مصرف می کنند دیگران را از خود می رانند بنابراین میکروبها را نیز از خود دور می کنند.