اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

نكاتی برای خرید اسپیكر

در اكثر سیستمهای امروزی قدرت نامی به وات بیان می شود. كه مقدار آن با واحد« (Peak music power out put (PMPO » یا ماكزیمم قدرت خروجی صدا بیان می شود كه این واحد یك واحد فریبنده است و اطلاعات خاصی به شما نمی دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كمپانی های سازنده فقط بدنبال فروش محصول خود هستند. و از این واحد برای بزرگنمایی محصول خود استفاده می كند. اما در هنگام خرید اسپیكر باید قدرت RMS اسپیكر را به عنوان یك میزان فنی درست، برای بیان قدرت مداوم اسپیكر در نظر بگیرید. برای سیستم های اسپیكر با صدای فراگیر، یك قدرت RMS به میزان حداقل ۴۰ وات برای اسپیكر كامپیوتر مناسب است. پاسخ فركانسی(frequency response) اگر اسپیكر سیستم شما دارای رنج (گستره) فركانسی باشد كه در فركانسهای بالایی محدود باشد، (مثلاً نتواند در فركانسهای بالای ۱۶ كیلو هرتز عمل كند) شما هیچ صدای زیری(صدای فركانس بالا) كه فركانس آن بالای ۱۶ كیلو هرتز باشد را نمی شنوید. بخصوص اگر موزیك كلاسیك گوش دهید. به طور مشابه اگر اسپیكر شما نتواند در فركانسهای زیر ۵۰ هرتز عمل كند، صدای كاملاً بم را نمی تواند بخوبی آشكار كند مثل صداهایی مانند طبلها و صداهای انفجار در فیلمها.

 پایه ها

اگر شما از یك اسپیكر ۲/۱ استفاده می كنید كه عموماً برای گوش دادن موسیقی استفاده می شود احتیاجی به پایه اسپیكر نخواهید داشت، چون احتمال زیاد، آنها را روی میز كامپیوتر خود قرار می دهید. اما اگر یك اسپیكر ۴/۱ یا ۵/۱ استفاده كنید، باید از قرار گرفتن اسپیكرها در جای مناسب و تعداد كافی پایه اطمینان حاصل كنید. این موضوع، زمانی مفید واقع می شود كه بخواهید اسپیكرها را پشت سرتان روی یك دیوار یا حتی روی پایه ای، همسطح گوشهایتان برای شبیه سازی صدای فراگیر با كیفیت مناسب قرار دهید.

 كنترل ها

اسپیكرها با یك كنترل صدای مركزی به شما این امكان را می دهد كه صدای اسپیكرها را بدون زحمت جابجا شدن از یك مكان تغییر دهید مثلاً همه كنترل های صدا روی sub woofer قرار داشته باشند كه معمولاً این گونه است.

 ورودی صدا

اگر شما یك اسپیكر استریو ۲/۱ دارید، تنها چیزی كه احتیاج دارید كانالهای چپ و راست آنالوگ است. اما برای اسپیكرهای با سیستم صدای فراگیر چهار نقطه ای باید به دنبال چهار كانال جداگانه ورودی صدا برای سیستم اسپیكر خود باشید.