وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

پنیر با بوی پای نشسته!!

پنیر با بوی پای نشسته!!
چهارصد نوع پنیر فرانسوی و از جمله بدبوترین پنیر جهان در نمایشگاه پاریس در معرض دید قرار گرفت.
این پنیر پس از مطالعات و پژوهش‌های دانشگاهی به عنوان پنیری که بوی پای نشسته می‌دهد حائز رتبه نخست بدبو‌ترین در جهان شد.
برخی از غرفه‌داران این پنیر را افتخاری ملی برای فرانسه خواندند و از تاریخچه آن گفتند.
برخی از دامداران فرانسوی با توجه به بحران اقتصادی اروپا تقاضا داشتند همچون دامداران ایتالیایی بتوانند پنیر را به عنوان وثیقه به بانک‌ها ارائه کنند.
در ایتالیا برخلاف فرانسه که پایتخت پنیر جهان خوانده می‌شود، تولیدکنندگان پنیر برای دریافت وام می‌توانند پنیرهایشان را در گِرو بانک بگذارند!