اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تشخیص ماهی سالم از فاسد و کهنه

مجموعه : دانستنی ها

– بوی ماهی: ماهی هایی که تازه هستند، تقریباً بوی مطبوعی دارند و اگر از آب های شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند. ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دارد که بیشتر اوقات بوی آمونیاک و ترشیدگی و در اثر پیشرفت فساد بوی گندیدگی می دهد.
2- حالت فلس ها و پولکها در ماهی: در رابطه با ماهی های تازه فلس ها کاملاً به بدن چسبیده و به سختی جدا می شوند، در حالی که در ماهی های فاسد، فلس ها برجسته اند و به راحتی کنده می شوند
.
3- شکل بدن ماهی: بدن ماهی تازه، قابلیت ارتجاعی دارد و فاقد ترشحات می باشد
. ولی در ماهی فاسد اگر با انگشتان فشآری روی بدن ماهی وارد شود، کاملاً ایجاد فرو رفتگی می کند و ترشحات بدن ماهی فاسد، زیاد و حالت چسبندگی دارد.
4- چشم های ماهی: در ماهی های تازه چشم علاوه بر اینکه شفاف و درخشان است، حالت کاملاً محدب دارد
. در صورتی که در ماهی فاسد چشم ماهی تیره و کدر است و کره چشم بطور کامل در حفره چشم فرو رفته است.
5- سرپوش گوش ها: در ماهی تازه سرپوش ها بطور کامل و تقریباً چسبیده هستند و سطح داخلی آن ها لکه ندارد، ولی در ماهی فاسد این سرپوش ها تقریباً جدا هستند و روی سطح داخلی آنها لکه های قهوه ای و قرمز رنگ دیده می شود
.
6- حالت آبشش ها: در ماهی تازه آبشش ها مرطوب و به رنگ قرمز روشن هستند، ولی در اهی فاسد آبشش ها مرطوب نیستند و رنگ خاکستری دارند
.

 

پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز