وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

شباهت مغز انسان با حافظه های فلش رایانه!

گروهی از دانشمندان ایتالیایی کشف کردند که برای یادگیری واژگان جدید، شباهت زیادی میان مغز انسان و حافظه های فلش رایانه ها وجود دارد.

تاکنون تئوریهای زیادی در خصوص توانایی مغز در یادگیری زبان و حفظ واژگان جدید ارائه شده اند. بیشتر این تئوریها برپایه اختلال "اچ. ام" است. "اچ. ام" در حقیقت حروف آغازین اسم هنری گوستاو مولیسون است که سالها قبل به سبب یک اشتباه در جراحی مغزی نتوانست خاطرات جدیدی به خصوص واژگان جدید را به خاطر بسپارد.

در این راستا پژوهشگران دانشگاه مطالعات میلان و دانشگاه سن رافائله میلان دریافتند که در فرایند آرشیو کردن مغز نه تنها فضاهای مربوط به حافظه طولانی مدت دخالت می کنند بلکه فضاهای مرتبط با حافظه کلامی کوتاه مدت نیز مشارکت دارند. این پدیده نشان می دهد که در این مورد، مغز انسان همانند حافظه های فلاش رایانه ها که برای مدت کوتاهی خاطرات را حفظ می کنند عمل می کند.

نتایج این کشف که در مجله علمی NeuroImage منتشر شده است می تواند به تشخیص بهتر اختلالات یادگیری زبان به خصوص دیسلکسی و زبان پریشی تکاملی در کودکان کمک کرده و امکان تمایز گذاشتن میان اختلال تاخیر زبان با علل نورولوژیکی و این اختلال بدون علل نورولوژیکی را فراهم کند.

این محققان توضیح دادند که در کورتکس مغزی، موقعیت یادگیری واژگان با عملکرد حافظه کوتاه مدت ارتباط دارد که حاصل همکاری میان فضاهای مغزی اطراف منطقه "سیلویو" است. از میان این فضاها می توان به ناحیه بروکا اشاره کرد که نقش مهمی در کنترل عملکردهای زبانی انسان ایفا می کند.

در این تحقیق جدید 12 فرد داوطلب با دستگاه پرتونگاری مقطعی انتشار پوزیترونی مورد آزمایش قرار گرفتند و قدرت آنها در یادگیری واژگان جدید ارزیابی شد.

در این آزمایش داوطلبان باید چند واژه جدید را در کنار واژگان موجود یاد می گرفتند. در یادگیری این واژگان مشخص شد که نیمکره چپ مسئول یادگیری واژگان جدید است.

 
 
پایگاه فرهنگی هنری ایران ناز