اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

ایده هایی برای بیرون از خانه

ایده هایی برای بیرون از خانه
– پارک کردن در دورترین نقطه!

آیا می دانید که اگر ماشین تان را در دورترین قسمت پارکینگ پارک کنید، چقدر می توانید ورزش کنید؟ به طور مثال اگر شما در نزدیکترین جای پارک خالی جلوی در ورودی مغازه ای که می خواهید از آن خرید کنید پارک کنید، شاید فقط 20 قدم با مغازه فاصله داشته باشید اما اگر دورتر پارک کنید شاید 200 قدم یا بیشتر با مغازه فاصله داشته باشید. اگر شما دو بار در هفته به خرید بروید، در طول سال نزدیک 40 هزار قدم برداشته اید، که معادل با مقدار زیادی ورزش است.

– حمل بار دستی!

وقتی به فروشگاه می روید و خرید می کنید به جای استفاده از چرخ دستی، آنها را خودتان تا ماشین حمل کنید، با این کار مقدار زیادی کالری می سوزانید. برای بلند کردن پلاستیک ها و حمل آسانتر، توجه داشته باشید که آرنج هایتان در کنار بدنتان باشد و مچ دست هایتان رو به بیرون.

– وسایل نقلیه عمومی چگونه است؟

بیشتر اوقات از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید. استفاده از اتوبوس یا مترو موجب می شود بیشتر راه بروید و حرکت بیشتر می تواند موجب برخوردهای موثر شود! با این کار می توانید راحت تر وزن کم کنید.