اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

محل خونریزی زیر ناخن چرا سیاه میشود؟

محل خونریزی زیر ناخن چرا سیاه میشود؟
محل خونریزی می تواند علت را مشخص کند.-اگر خونریزی در وسط و یا یک سوم ناخن و دور از بستر ناخن باشد، می تواند در اثر آسیب فیزیکی مثل ضربه رخ داده باشد.-اگر خونریزی در قسمت پایین و بستر ناخن صورت گرفته باشد، می تواند به علت بیماری های سیستمیک مانند: آندوکریت قلبی و یا اختلالات بافت همبند ایجاد شده باشد.

خونریزی زیر ناخن در اثر ملانوم

سیاه شدن ناخن می تواند به دلیل ملانوم (خطرناک ترین نوع سرطان پوست) باشد. لذا باید در اسرع وقت به نزد پزشک بروید.این سرطان در زیر ناخن رشد می کند و ممکن است رنگ تیره ای را بر جای بگذارد.خونریزی ناشی از ملانوم از بستر ناخن شروع می شود، در حالی که، دیگر خونریزی ها در هر قسمتی از ناخن ممکن است ظاهر شوند.خونریزی ناشی از ملانوم بیشتر در ژاپنی ها و یا آمریکایی های آفریقایی تبار شایع است.

راه های تشخیص علت خونریزی زیر ناخن

– معاینه بدنی برای اطمینان از سالم بودن قلب و سیستم گردش خون
– کشت خون
– آزمایش کامل خون ( CBC)
– سرعت رسوب گلبول قرمز ( ESR)
– عکسبرداری با اشعه X
– ثبت الکتریکی ضربان قلب (الکتروکاردیوگرام)
– بررسی عملکرد قلب توسط امواج اولتراسوند (اکوکاردیوگرام)

راه هایی برای درمان خونریزی زیر ناخن

رگه های قرمز رنگ زیر ناخن می توانند نشان دهنده عفونت دریچه قلب باشد. اگر ناخن شما ضربه ای ندیده است، ولی رگه های قرمز رنگ زیر ناخن وجود دارد، نزد پزشک روید.برخی موارد، برای کاهش درد و فشار، پزشک سوراخ کوچکی در ناخن ایجاد می کند تا خون از طریق این سوراخ خارج شود.