اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر همرنگ گونه های تو مهتابم آرزوست

شعر همرنگ گونه های تو مهتابم آرزوست
 چون باده ی لب تو می نابم آرزوست

ای پرده پرده چشم توام باغ های سبز

                  در زیر سایه مژه ات خوابم آرزوست

دور از نگاه گرم تو بی تاب گشته ام

                  بر من نگاه کن که تب و تابم آرزوست

تا گردن سپید تو گرداب رازهاست

                   سرگشتگی به سینه گردابم آرزوست

تا وارهم ز وحشت شبهای انتظار

                  چون خنده ی تو مهر جهان تابم آرزوست

از: فریدون مشیری است این سروده