اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

جلسه ی خواستگاری، پس از نیم ساعت سكوت (خنده دار)

جلسه ی خواستگاری، پس از نیم ساعت سكوت (خنده دار)
مادر داماد : ببخشین ، كبریت دارین؟
 
خانواده عروس : كبریت ؟! كبریت برای چی!؟
 
مادر داماد : والا پسرم می خواست سیگار بكشه…
 
خانواده عروس : پس داماد سیگاریه….!؟
 
مادر داماد : سیگاری كه نه.. والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار می چسبه…
 
خانواده عروس : پس الكلی هم هست..!؟
 
مادر داماد : الكلی كه نه… والا قمار بازی كرده و باخته ! ما هم مشروب دادیم بهش كه یادش بره
 
خانواده عروس : پس قمارم بازی می كنه…!؟
 
مادر داماد : آره… دوستاش توی زندان بهش یاد دادن…
 
خانواده عروس : پس زندانم بوده…!؟
 
مادر داماد : زندان كه نه… والا معتاد بوده ، گرفتنش یه كمی بازداشتش كردن…
 
خانواده عروس : پس معتادم بوده…!؟
 
مادر داماد : آره… معتاد بود ، بعد زنش لوش داد…
 
خانواده عروس : زنش !!!؟؟؟
 
 
نتیجه اخلاقی : همیشه موقع خواستگاری رفتن كبریت همراهتون داشته باشین!


پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز