وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

تولید جنجالی منقار مصنوعی برای غاز ها (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
تولید جنجالی منقار مصنوعی برای غاز ها (عکس)
 پس از شکسته شدن منقار غاز در یک حادثه توسط پزشکان در شمال انگلستانت پس از پرتز و کاشت دندان مصنوعی درمان شد.
 
تولید جنجالی منقار مصنوعی برای غاز ها (عکس)

 غاز هفت ساله ای براثر یک حادثه قسمت پائین فک خود را از دست داده بود توانست با نصب دندان مصنوعی که از ماده سرد اکریلیک تهیه می شود غاز را به روزهای قبلی خود برگرداند.
 
تولید جنجالی منقار مصنوعی برای غاز ها (عکس)

به گفته دندانپزشک برای اولین باری است که در 20 سال گذشته وی چنین عمل جراحی را پشت سر گذاشته است.این جراحی 45 دقیقه به طول انجامید که بسیار زیبا است.