وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)

انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)
مرد چینی که در یک رستوران به جان زنی افتاده بود و او را کتک زده بود بعد از محاکمه محکوم به پرداخت جریمه 10 هزار یوآن معادل 6 میلیون تومان به آن زن شد.او که نمی توانست ببیند این پول به راحتی در اختیار آن زن قرار بگیرد تصمیم گرفت که آن را به صورت پول خرد در اختیارش قرار دهد.برای شمارش این پول بانک مجبور شد 18 نفر را به مدت 8 ساعت در اختیار بگیرد که پول هارا بشمارند.
 
انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)
 
انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)
 
انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)
 
انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)
 
انتقام باورنکردنی یک مرد از همکارش (عکس)