وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

چکیده ای از نهج البلاغه

چکیده ای از نهج البلاغه
 * قناعت پیشه کردن، از عزت نفس است.
 
* احمق ترین خلق کسی است که خود را عاقلترین خلق بداند.
 
*  آفت وقار و هیبت مرد، شوخی است.
 
* اگر چشم دل بینا نباشد، شنوائی گوش سودی ندهد.
 
* با نیکان بدی مکن، چه آنان را از نیکی باز می داری.
 
* بالاترین بخشش آن است که پیش از خواری خواستن باشد.
 
*با پدران خود نیکی رفتار کنید، تا پسرانتان به شما نیکی کنند.
 
* انسان در زیر زبان خویش پنهان است.
 
* انسان را پس از مرگ خانه ای نیست، مگر خانه ای که قبل از مرگ بنا کرده است.
 
* بد ترین رفیق کسی است که تو را به معصیت خدا تشویق کند.
 
* ترسو را توفیق و کامیابی محال است.
 
* پوزش طلبیدن نشان خردمندی است.
 
* به هر چیز در دنیا بیشتر انس داری، زیادتر از آن بترس.
 
* بلای آدمی در زبان اوست.
 
* کسی که در کار کوتاهی کند به غم و اندوه دچار می شود.
 
* کسی که خودخواهی و اسراف پیشه کند، از برتری و بزرگواری می افتد.
 
* بزرگوار کسی است که در کیفر بدی نیکی کند.
 
* مؤمن را شادی در جبین است و اندوه در دل.
 
* نادانی دردناک ترین دردهاست.
 
* هنگامی که هوس ها بر عقل چیره شوند، انسان به پرتگاه ها کشیده می شود.
 
* هیچ مالی پر فایده تر از عقل نیست.
 
* دانائی میراثی است شریف و گرامی.
 
* هر که مرا حرفی بیاموزد، مرا بنده خود گردانیده است.
 
*  هر کس میدرود آنچه را میکارد و جزا می بیند آنچه را عمل می کند
 
* خوبی سخن در کم گفتن است.
 
* دانشی که تو را اصلاح نکند، گمراهی است.
 
* هر کس از خدا بترسد، ترسش از مردم کمتر می شود
 
* سه کار شرم برنمی دارد: خدمت به مهمان، برخاستن از جا در برابر معلم و گرفتن حق خود.
 
* دین مرد خرد اوست، کسی که عقل ندارد، دین ندارد.
 
* رشکبر همیشه بیمار است.
 
* درباره آنچه از آن شناختی نداری، سخن مگوی.
 
* سینه عاقل، صندوق اسرارش می باشد.
 
* یا دانشمندی زبان دار و گویا باش و یا شنونده ای علم نگهدار، مبادا جز این دو، شخص سومی باشی.
 
* علم با عمل مقرون است پس هر که می داند، باید عمل کند، و علم عمل را صدا زند اگر او پاسخش را نداد از نزد او برود.
 
* بخل، گردآورنده همه عیبهای زشت است و افساری است که بهر کار بدی انسان را می کشد.
 
* از بخل و نفاق اجتناب کنید که از مذمومترین اخلاقهاست.
 
* بخیل پیش عزیزان خود خوار است.
 
* بخل ورزیدن به آنچه در دست داری، بدگمانی به معبود است.
 
* بخشندگی آدمی او را محبوب مخالفانش می کند و بخلش او را نزد فرزندانش هم منفور می سازد