اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

قدردانی تان را نشان دهید نسبت به کارها

قدردانی تان را نشان دهید نسبت به کارها
* وقتی که من و همسرم با دوستانمان بیرون می رویم، من واقعا به خودمان افتخار می کنم، حتی اگر او در مورد چیزهای کوچکی از من صحبت کند.* هر روز صبح قبل از اینکه من از خواب بیدار شوم همسرم دو عدد حوله تمیز برایم آماده می کند تا وقتی که حمام رفتم حوله ام آماده باشد. یک حوله بزرگ برای بدنم و یک حوله کوچکتر برای موهایم* با در آغوش گرفتن همسرتان از او تشکر و قدردانی کنید مهم است.

* اولین اعتراضی که بیشتر از بقیه از مردان می شنویم این است که آنها می گویند ما برای کاری که انجام می دهیم قدردانی نمی شویم. برای مثال دفعه بعد که شوهرتان برای بردن زباله ها به بیرون از خانه رفت برای ۳۰ ثانیه هم که شده او را در آغوش بگیرید و از او قدردانی کنید، مردان فوق العاده تحت تاثیر این روش قرار میگیرند.* زمستان ها موقع صبح، من ماشین شوهرم را استارت می زنم تا زمانی که می خواهد سرکار برود ماشینش گرم شده باشد.

نشانه های عشق و صمیمیت را از خودتان به جا بگذارید

* صفحه موبایل همسرتان را عوض کنید تا هروقت به گوشی اش نگاه کرد جمله دوستت دارم را بخواند.* من و همسرم ایمیل های کوتاهی برای همدیگر می فرستیم تا به همدیگر نشان دهیم که در هر لحظه چه حسی نسبت به یکدیگر داریم.


* یکبار او برای من نوشت: آهنگ یک خواننده مرا یاد تو می اندازد، حالا هرموقع که من آن را گوش می کنم متوجه می شوم چقدر شوهرم مرا دوست دارد.* شوهر من ساعت ۵:۳۰ صبح بیدار می شود، اما شب قبل لباسهایش را از داخل کمد و کشویش بیرون می آورد تا صدای باز و بسته شدن آنها مرا بیدار و اذیت نکند. به نظر شما این عشق نیست؟!

یک پیام رمزدار بفرستید

* روی دیوار هال تا دیوار اتاق خواب نوشته ای دنباله دار برای همسرتان بنویسید.* هر روز صبح که شوهرم سر کار می رود سه بار برایم بوق می زند. با این کار او هم به من نشان می دهد که دوستم دارم.