اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

به گزارش ایران ناز: روستای زردویی از توابع شهرستان پاوه در کرمانشاه می‌باشد.در سیزده روز عید مرسوم است که تمامی اهالی روستا گلوله هایی از پشم بز را به آتش می‌کشند و این گلوله‌ها را به سمت حیاط‌های پلکانی همسایگان پرتاب می‌کنند و بدینوسیله آمدن عید را به هم تبریک می‌گویند.

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

آئین عجیب و غریب مردم کرمانشاه در نوروز

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

روش عجیب تبریک گفتن در عید نوروز

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

رسم خطرناک و عجیب و غریب در کرمانشاه 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

تصاویر خطرناک از رسوم عجیب و غریب برای تبریک!

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)

 

جشن عجیب و خطرناک مردم کرمانشاه در نوروز! (عکس)