وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

لکه های مشکوک روی خورشید همه را ترساند (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
لکه های مشکوک روی خورشید همه را ترساند (عکس)
ناسا تصویری از دو لکه عظیم در ابعاد سیاره مشتری بر چهره خورشید ثبت کرده است.لکه خورشیدی نخست، منطقه فعال 1890 نام دارد که طی هفته های گذشته فعالیت های خورشیدی قابل ملاحظه ای از جمله چندین فوران خورشیدی متوسط و عظیم داشته است.
 
لکه های مشکوک روی خورشید همه را ترساند (عکس)

لکه خورشیدی منطقه فعال 1890 در حال چرخش و خارج شدن از دید رو به زمین خورشید است.لکه خورشیدی دوم نیز منطقه فعال 1897 است که در حال چرخش بوده و از روز دوشنبه 18 نوامبر (27 آبان) در نمای رو به زمین قرار می گیرد.به گفته اخترشناسان، این دو لکه خورشیدی در ابعاد سیاره مشتری هستند.

منطقه فعال خورشید می تواند شامل یک یا چند لکه خورشیدی باشد. افزایش تعداد لکه های خورشیدی در مناطق فعال در شرایط فعلی طبیعی محسوب می شود، چراکه خورشید به دوره اوج چرخه فعالیت 11 ساله خود رسیده است.در دوره اوج فعالیت خورشید موسوم به حداکثر (انرژی) خورشید (solar maximum) فوران های خورشیدی متعددی در طول روز روی می دهد نظر شما چیست.