اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

این دختر 6 ساله نمی تواند به خودش نگاه کند (عکس)

این دختر 6 ساله نمی تواند به خودش نگاه کند (عکس)
شیما نام دختری 6 ساله است که از بد روزگار سرنوشت تلخی برایش رقم خورده است ، شیما دخترکی روستایی است که بر اثر آتش چراغ نفتی ای که در مدرسه اش در روستای شین آیاد رخ داد صورتش بشدت سوخته است. شیما هر رروز صبح به امید این بیدار می شود که بیداری اش خوابی کودکانه بوده ..بسیار ناراحت کننده است.
 
این دختر 6 ساله نمی تواند به خودش نگاه کند (عکس)

کابوسی که روزهای شیرین کودکی شیما را تلخ کرده است. دیدن این چهره برای قلب کوچک او بسیار درد آور است. به قدری که بر خلاف همه دختر بچه که عاشق آیینه هستند او حتی برای عکس نتوانست به آیینه نگاه کند.
 
این دختر 6 ساله نمی تواند به خودش نگاه کند (عکس)

درد این فرشته ، تنها زیبایی از دست رفته او نیست بلکه تابش آفتاب به پوست او موجب سوزش و درد می شود. ترس از آفتاب ترس از دیده شدن چهره اش با گذشت زمان او را خانه نشین می کند. جهره او قابل بازسازی توسط جراحی پلاستیک است اما خانواد او قادر به پرداخت این هزینه نیستند.
 
این دختر 6 ساله نمی تواند به خودش نگاه کند (عکس)
 
این دختر 6 ساله نمی تواند به خودش نگاه کند (عکس)