اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حرکت وحشیانه این پلیس زن در خیابان (عکس

حرکت وحشیانه این پلیس زن در خیابان (عکس
 یک پلیس زن زمان بازداشت مرد مظنون، در اقدامی وحشیانه حداقل ده ضربه با باتون خود به او واردکرد و تنش را نیز زخمی کرد و سگ پلیس را نیز به جان او انداخت که به دلیل اعمال خشونت زیاد هنگام دستگیری این مرد محاکمه می‌ شود.
 
حرکت وحشیانه این پلیس زن در خیابان (عکس

امسال، پلیس به خیابان برون در مرکز استکهلم فراخوانده شد تا مردی را که مظنون به بدرفتاری و کتک زدن بود، دستگیرکند.به گفته‌ ی دادستان، این پلیس زن زمان دستگیری مرد مظنون، حداقل 10 ضربه با باتون خود به او وارد کرد و در نهایت سگ پلیس را نیز به جان او انداخت.

این حادثه توسط یک رهگذر فیلم‌ برداری شد و روزنامه‌ی داگنس‌ نی‌هیتر نیز آن را منتشر کرد، مردم با دیدن این صحنه که توجه اسیاری را برانگیخت و اینک نیز به عنوان مدرک اصلی علیه این مامور پلیس دراختیار دادگاه قرارداده شده‌ است.این مامور ارتکاب هرگونه جرم را از سوی خود رد می‌کند. او از زمان وقوع این حادثه، از انجام هرگونه ماموریتی درخارج از مرکز پلیس، منع شده است.