اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ترجمه ی کامل دعای عهد

مجموعه : دینی و مذهبی
ترجمه ی کامل دعای عهد
به نام خدای بخشنده مهربان
ای خداوند! نیازم را به درگاه تو می آورم، به سیمای بزرگوارت،
و به روشنایی آن سیمای نور افشانت، و به فرمانروائی دیرینه ات،
ای همیشه زنده، ای صاحب اختیار همه چیز،

به نامی که آسمان ها و زمین ها به آن تابش دارند،
و به آن نامی که آغازها و انجم ها به آن سامان می گیرد،
ای زنده ی پیش از هر زنده!
ای زنده ی پس از هر زنده!

ای زنده، در آن حال که هیچ زنده ای نبود! ای حیات بخش مردگان!
و ای آن که زنده ها را می میرانی! ای همیشه زنده!
هیچ الاهی جز تو نیست.
ای خداوند! برسان به مولای ما، امام راهنمای


راه یافته آن به پا خاسته امر تو ( که درودهایت بر او و بر نیاکان پاک او باد)
از سوی تمامی ایمان آورندگان در کوه و دشت در سرزمین های شرقی،
و نواحی غربی آن، از جانب من و پدر ومادرم، درودهائی همسنگ با عرش خدا،
برابر با مرکب کلمات او، آنچه که تنها خدا می شماردش و کتاب او آن را در بر می گیرد.
ای خداوند! صبح امروز و هر روز که زنده باشم، با ولی تو، مهدی، پیمان دوباره می بندم،
قرار، تعهد و بیعت او همچنان بر گردن من است و از آن باز نمی گردم،
این میثاق تغییر نخواهد یافت، و تا باد نابودی نگیرد، هرگز!

ای خدای من! مرا یار و یاور او قرارده، و پشتیبان مولی، در شمار فدائیان سوی او،
برای روای نیاز او شتابانم کن، می خواهم، فرمانش، فرمانبر،
حامی بی چون او، سوی اراده اش مشتاق، پیش تر از همه باشم، پیش روی او شهیدم کن،
ای خداوند! اگر آن مرگ قطعی و حتمی ، برای بندگان میان او و من فاصله شد،
از قبر بیرونم آر، کفن پوشیده باشم، لبیک گویان، به ندای آن دعوتگر بزرگ،
هر جا باشم، صحرا یا شهر، ای خدای من،

آن فروزان رعنا قامت، آن نورانی بسیار ستوده را بنمایانم،
به نیم نگاه من به او، دیده ام را سرمه کش، فرج او نزدیک،
خروجش آسان، و برنامه اش، فراگیر گردان،
و مرا پوینده ی راه راست او قرار ده، فرمانش نافذ،
پشت او را نیرومند، سرزمین هایت، به او آبادان،
و بندگان خود را با او جانی دوباره بخش،

ای خدای من! زیرا تو گفته بودی:
(و تو حق می گوئی)
” به سبب دستآورد مردم، در تری و خشکی، تباهی پدیدار شده است”.
پس، حال که چنین است، ولی خودت را، برای ما، هویدا ساز،
همو که فرزند دخت پیامبر توست، و هم نام رسول توست،
تا بر تمامی باطل پیروز شود، آن را در هم کوبد و نابود سازد،
حق را احقاق، و آن را تحقق بخشد.

ای خدای من! او را برای بندگان مظلوم، پناه، و برای آن که جز تو یاوری ندارد،
یاور، و برای همه احکام تعطیل شده کتابت، مجدد، (تجدید کننده)
و برای تمامی نشانه های دین و سنت رسولت، برافرازنده، قرار ده،
ای خدای من! او را در زمره ی کسانی قرار ده، که تو آنان را از سختی تجاوزکاران
در امان داشته ای،

خداوندا! با دیدار او، پیامبر خود، (درود تو بر او و خاندان او باد)
و همه ی پیروان دعوت محمدی را مسرور گردان،
و در نبود او بر پریشان حالی ما رحم کن، رحم،
ای خدای من! مهربان ترین مهربانان! به مهربانی ات،
با آمدنش، این اندوه انباشته را،  از این امت بزدای،
و برای ما، در ظهور او، شتاب کن، شتاب کن،
آنان این ظهور را بعید می دانند، و ما آن را نزدیک می بینیم،
ای صاحب زمان! شتاب کن، شتاب کن

معنی کامل و جامع دعای عهد