اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!

ایران ناز، ایتالیایی‌های مردمان خوش صحبتی هستند. اما جالب اینکه آنها به‌هنگام حرف زدن با یکدیگر، همواره از ایماها و اشاراتی استفاده می‌کنند که در میان سایر ملل اروپایی کمتر دیده می‌شود.

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


علامتی برای نشان دادن اینکه دو نفر خیلی با هم نزدیک و رفیق هستند.

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


علامتی برای نشان دادن اینکه یک موضوع چقدر خسته کننده است.


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


وقتی یک ایتالیایی دست‌اش را از میانه گردن تا زیر چانه می‌کشد می‌خواهد به طرف مقابل بگوید: «به من ربطی ندارد».


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


خوشمزه

ایتالیایی‌ها در آغاز صرف غذا از این علامت استفاده می‌کنند که به معنی "خوشمزه بودن" غذا است.


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


با دومعنی

این علامت دارای دو معنی کاملا متفاوت است که در جمله فرد گوینده معنی مورد نظر مشخص می‌شود. معنی مثبت آن "خوش‌شانسی" و معنی منفی آن "نشیمنگاه" است.


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


"گیرت بیارم می‌کشمت"

در گذشته بسیاری از علائم تنها در یک منطقه کاربرد داشتند. اما جالب اینجاست که بعد از تشکیل دولت مرکزی در سال ۱۸۶۱ علائم منطقه‌ای در سراسر ایتالیا فهمیده شدند و کاربرد پیدا کردند.


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


آرزوی شانس

قرار دادن انگشت میانی بر روی انگشت سبابه و همزمان فشردن انگشت شست به معنی داشتن آرزوی شانس و اقبال برای یک فرد است.


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


بریم غذا بخوریم؟

برخی علائم ایتالیائی‌ها حتی بین‌المللی هم شده‌اند. البته معلوم نیست تا چه حد علائم مردمان دیگر به فرهنگ ایتالیائی‌ها نیز راه یافته است.

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


"بزن به‌چاک"

این علامت دارای بار منفی است و به طرف مقابل نشان می‌دهد که "باید برود".


علامتی که با حرکت نیم‌دایره‌ای انگشتان برای نشان دادن "به جیب زدن" و یا "دزد بودن" فردی بکار برده می‌شود.


تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


بریم قهوه و یا اسپرسو بنوشیم؟

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!


"تلفن کردن"

از این علامت هنگامی استفاده می‌شود که فرصت گفت‌وگوی مفصل نیست و قرار تلفنی صحبت کردن گذاشته می‌شود.
تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!
 

"وقت تنگ است"

از عمر علامت‌هایی مثل "تلفن کردن" و یا "وقت تنگ است" که به ساعت مچی اشاره می‌کند چند ده‌سال بیشتر نمی‌گذرد. این امر نشان از زنده بودن فرهنگ ابداع علائم در ایتالیا دارد.

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!

آدم خلاف‌کار

وقتی ایتالیایی‌ها به هنگام صحبت انگشت شست را بر روی صورت قرار داده و به طرف پایین بکشند موضوع بر سر یک آدم خلاف‌کاراست.

تصاویر بسیار جالب از روش حرف زدن مردم ایتالیا!!