اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

حرکت وحشتناک و عجیب یک مرد برای مشهور شدن!

حرکت وحشتناک و عجیب یک مرد برای مشهور شدن!
باور این موضوع سخت است. یک مرد چینی برای معروف شدن در اینترنت دوربین بدست خود را زیر قطار انداخت و سعی کرد تمام صحنه‌ها را فیلم بگیرد. پس از رد شدن قطار از رویش همگان تصور کردند که مرده اما زنده ماند و از دست ماموران ریل فرار کرد اما پلیس وی را بازداشت نمود!
به گزارش ایران ناز وی در اعترافات خود گفته برای معروف شدن در اینترنت چنین کاری را کرده است. ظاهرا هم خیلی معروف شده است.
 
حرکت وحشتناک و عجیب یک مرد برای مشهور شدن!
 
حرکت وحشتناک و عجیب یک مرد برای مشهور شدن!
 
حرکت وحشتناک و عجیب یک مرد برای مشهور شدن!
 
حرکت وحشتناک و عجیب یک مرد برای مشهور شدن!