اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

این مردم بخاطر این گاو ها کور شدند (عکس)

این مردم بخاطر این گاو ها کور شدند (عکس)
به گزارش پلیس هند سارقی که گاو دزدیده بود پس از محاکمه توسط روستائیان با تزریق اسید کور شد.روستایی دور افتاده در شمال شرق هند، این سارق پنج سال پیش که به جرم دزدیدن گاو در همین روستا محاکمه شده بود با تزریق اسید در چشم راستش کور شده و روستائیان خشمگین پس از ارتکاب جرم دوباره با تزریق اسید چشم دیگرش نیز کور کردند.
 
این مردم بخاطر این گاو ها کور شدند (عکس)

این روستا در نزدیکی شهر پانتا پایتخت ایالت بیهار هند است روستائیان پس از کور کردن این سارق 46 ساله وی را به پلیس تحویل دادند.افسران پلیس در حال تحقیق از عاملین این رفتار غیر انسانی در این روستا هستند.گاو نهادی مقدس برای هندوهاست که در حدود 80درصد از 960 میلیون نفر در هند تشکیل می‌دهند و هرگونه تعرض به این حیوان توهین به مقدسات قلم داد می شود ولی این حادثه بسیار وحشتناک بود.