اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

اداره ی این مکان به دست دو قلوها است (عکس)

اداره ی این مکان به دست دو قلوها است (عکس)
 یک مرد روس خوش ذوق رستورانی را در پایتخت این کشور یعنی مسکو اداره می کند که کارکنان آن فقط دوقلوها هستند که بسیار شگفت انگیز است.
 
اداره ی این مکان به دست دو قلوها است (عکس)

در این رستوران از آشپزها تا سالن کاران و کسانی که به مهمانان خوشامد می گویند همه خواهر ها یا برادرهای دوقلو هستند و با حضورشان فضای رستوران را جذاب کرده اند.
 
اداره ی این مکان به دست دو قلوها است (عکس)

آنها هر کاری که بخواهند انجام دهند دو نفری انجام می دهند؛ بدین معنا که اگر بخواهند آشپزی کنند، یا خوشامد بگویند یا غذا را سر میز مشتری ببرند، این کارها را دو نفری انجام می دهند.
 
اداره ی این مکان به دست دو قلوها است (عکس)

به گفته الکسی خودوروفسکی، مدیر این رستوران در ابتدا ایده ی استفاده از دوقلو مضحک و خنده دار به نظر می رسید. او همچنین تایید می کند که پیدا کردن دوقلوهای همسان و همجنس که مناسب کار در رستوران باشند، کار سختی است.