اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

برای درك و لذت بردن در زندگی

برای درك و لذت بردن در زندگی
از فهرست های انجام کار خلاص شوید اگر می خواهید در حال زندگی کنید، باید برنامه ریزها و فهرست ها را کنار بگذارید. فقط اجازه دهید آنچه قرار اتفاق بیفتد و هنگامی که پیش آمد با آن درگیر شوید. مشکلی که در رابطه با فهرست ها وجود دارد این است که باعث می شود شما به پیش بینی آینده بپردازید و درنتیجه نگران این باشید که اگر مطابق لیست کارها به اتمام نرسد چه کنید؟

نفس عمیق بکشید آیا می دانید که تنفس به شما کمک می کند تا با لحظه حال تماس پیدا کنید؟ این کارهایی است که می توانید انجام دهید:برای چند لحظه چشمان خود را ببندید، تمام مشغله های ذهنی خود را پاک کنید.حالا نفسی عمیق بکشید. هوا را استنشاق کنید.روی حرکت هوایی که وارد شش ها و دیافراگم شما می شود تمرکز کنید. حال هوا را به آرامی توسط دهان خود از بدن خارج کنید.

اکنون هر بار که شش ها و دیافراگم شما کاملا آرامش می یابند را احساس کنید.زمانیکه در حال انجام این کار هستید، می توانید به پیام های پنهان گوش دهید یا با آنها صحبت کنید. پیام های پنهان می توانند شدیدا قوی عمل کنند به خصوص اگر به آنها اجازه دهید نه تنها بر روی ضمیر ناخودآگاه شما، که بر روی ضمیر هوشیار شما نیز چیره شوند.

برخی از پیام های پنهان که می توانید آنها را به کار برید عبارتند از:


من در لحظه حال زندگی می کنم
من خودم را روی لحظه کنونی متمرکز می کنم
من مایل در زمان حال زندگی کنم
من بر گذشته و آینده مقدم هستم
من امروز با روح و ذهن خود در آغوش می گیرم

ببخشید با بخشش افرادی که به شما آسیب رسانده اند و بخشیدن خودتان به خاطر اشتباهاتی که انجام داده اید، اجازه دهید گذشته برود. همچنین با بخشش شما از احساسات منفی مانند تنفر، خشم، درد و … رهایی می بابید.واقعیت را بپذیرید واقعیت می گوید شما نمی توانید آینده را کنترل کنید. شما قطعا می توانید برنامه ریزی کنید اما آن چیزی را تضمین نمی کند شما چه طور.

شما نباید به خاطر آینده مشقت بکشید، وقتی می دانید واقعا نمی توانید پیشامدها را پیشگویی کنید. تنها بیاموزید از امروز لذت ببرید.اطراف خود را با افراد مثبت اندیش پر کنید افراد مثبت اندیش اغلب افراد شادی هستند. آنها آینده خود را پیش بینی می کنند اما اجازه نمی دهند که این موضوع چگونگی زندگی آنها را در زمان حال کنترل کند. آنها از گذشته خود ناله و شکایت نمی کنند. می توانید از آنها خیلی چیزها بیاموزید.