اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

راهکارهای مفید برای شما

راهکارهای مفید برای شما
ما برای اینکه بتوانیم لحظه های خود را از دست ندهیم فقط برای اینکه می خواهیم به پول و مقام و منزلت برسیم بهتر است یک دفتر خاطرات قدردانی تهیه کنید و هر شب قبل از خواب حداقل 3مورد از اتفاق هایی را که در روز افتاده یا احساس خوبی را درشما بر انگیخته بنویسید هنگام نوشتن این اتفاق ها از جمله هایی مانند
 
من قدردان بوده که …..استفاده کنید.استفاده از کلمه ی قدردانی راهی است تا به خود یادآوری کنید چیزهای بسیاری در زندگی هستند که به پول ,مقام یا شهرت مربوط نمی شوند. این تمرین به شما کمک می کند ارزیابی عمومی از زندگی داشته باشید و نوشتن دفتر خاطرات به شما گوش زد می کند که در زندگی چیزهایی برای شاد بودن و لذت بردن وجود دارد که تا به حال از کنارآن به سادگی می گذشتید شما چه طور.

هرچه بیشتر شکر گزار باشید در برابر داشته ها کمک بیشتری به خود در مقابل دفع تنش ,قابلیت انعطاف پذیری کرده اید.شاید ما 10 دقیقه وقت برای خودمان صرف نکنیم که از دیدن چند شاخه گل یا دسته ای از گلهای زیبا و با طراوت با رنگهای روح نواز لذت ببریم.ولی اگر به هر دلیل ما مجبوریم که این مدت زمان را انتظار بکشیم یا در صف اتوبوس یا منتظر یک دوست و…..

 
بهتر است که شکر گذاری کنیم زیرا این انتظار باعث شده ما در این مدت با خود خلوت کنیم به اطرافمان بیشتر توجه کنیم،البته اگربازی های موبایل اجازه دهند و غیره.. و دقایقی برای خود وبا کودک درونمان باشیم به جای اینکه به طور مرتب به ساعت خود نگاه کرده و استرس به خود وارد کنیم، به همین سادگی.