وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

برگزاری ورزش بیس بال در کشور ایران از چه زمانی بود؟

برگزاری ورزش بیس بال در کشور ایران از چه زمانی بود؟
بیس بال در ایران :

این ورزش در ایران از سال 1368 با تشکیل انجمن و پس از آن در سال 1372 به طور رسمی به عنوان فدراسیون بیس بال,سافتبال, راگبی و کریکت جمهوری اسلامی ایران كار خود را آغاز كرد. این رشته در سال 1389 از فدراسیون تبدیل به انجمن شد و هم اکنون زیر نظر فدراسیون انجمنهای ورزشی بعنوان انجمن بیس بال و سافتبال در حال فعالیت است.

مسابقات بیس بال قهرمانی کشور در رده بزرگسالان از سال 1375 آغاز شده و تا سال 1389 , پانزده دوره برگزار شد. با تصمیم انجمن بیس بال و سافتبال کشور در سال 1390 به ریاست حمیدرضا عاصمی از این سال مسابقات قهرمانی کشور برگزار نشد.

مسابقات قهرمانی لیگ بیس بال ایران از سال 1387 استارت خورد و اولین دوره لیگ با حضور نمایندگان استانهای سمنان- البرز- کرمان- بوشهر-قم و خراسان رضوی به صورت دوره ای و رفت و برگشتی برگزار شد که نتایج آن در جدول آمده است. سالهای 1388 و 1389 به دلایل مشکلات مالی ومدیریتی که در فدراسیون وقت بوجود آمده بود این مسابقات برگزار نشد تا اینکه از سال 1390 مسابقات به صورت متمرکز برگزار شد.

 
بدین صورت که تیمهای شمالی کشور در یک گروه و تیمهای جنوب کشور هم در گروه دیگر به رقابت می پرداختند. تیمها در هر گروه به صورت رفت و برگشتی باهم مسابقه می دادند و از هر گروه دو تیم به مرحله نهایی راه می یافتند که مسابقات فینال لیگ همبصورت دوره ای بین 4 تیم برتر انجام میشد و تیم قهرمان مشخص می گشت. در حال حاضر لیگ بیس بال ایران با این شیوه برگزار می گردد.