اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

وکیل ملکی، هزینه وکیل ملکی تهران

ایده جدید آقای جوان برای بله گرفتن از دختر مورد علاقه اش! (عکس)

ایده جدید آقای جوان برای بله گرفتن از دختر مورد علاقه اش! (عکس)

 در این دنیای پهناور افراد سعی می نمایند مراسم خواستگاری خود را برای همیشه جاودانه نمایند.

از کبری و صغری چیدن جملات کنار هم گرفته تا انتخاب مکان همه برای فرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.برخی مراسم خواستگاری خود را در دو ماراتن به انجام می رسانند و برخی از آقایان سعی می نمایند پس از کتک خوردن مفصل در صحنه تصادف مراسم خواستگاری برگزار نمایند.

هر چه هست بیانگر اهمیت لحظه ماندگار بله گفتن عروس خانم است.به گزارش دیلی خبر جیمز اسمال وود 29 ساله تصمیم گرفت با قدری “بله”گرفتن عروس خانم را متفاوتر برگزار نماید.او بنر بزرگی را روی کامیون خود نصب نمود و سپس جمله”تانیا با من ازدواج می کنی؟”را رویش نوشت.

ایده جدید آقای جوان برای بله گرفتن از دختر مورد علاقه اش! (عکس)

سپس در حالی که در مسیر عبور نامزدش حرکت می نمود ایستاد و زانو زد و جواب بله را گرفت.به گزارش دیلی خبر تانیا خانم می گوید:هنگامی که کارم تعطیل شد و به سمت خانه می رفتم جیمز ماشین را کنارم نگه داشت و از من خواستگاری نمود.

جلو خنده ام را نمی توانستم بگیرم.شگفت زده و دستپاچه شده بودم.خیلی از اهالی ساندرلند گوشهای خود را تیز می نمودند تا ماجرای بله گرفتن مرا گوش دهند.

داماد می گوید:ایده های زیادی در خصوص نحوه بله گرفتن به ذهنم می رسید اما یکباره خواستگاری با کامیون در ذهنم جرقه زد.

ایده جدید آقای جوان برای بله گرفتن از دختر مورد علاقه اش! (عکس)

ایده جدید آقای جوان برای بله گرفتن از دختر مورد علاقه اش! (عکس)