اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

شعر زیبای مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه

شعر زیبای  مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه
بلبل به چمن، زان گل رخسار نشان دید
        پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید

عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید
        یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید

        دیوانه منم، من که روم خانه به خانه

 
عاقل، به قوانین خرد، راه تو پوید
        دیوانه، برون از همه، آیین تو جوید

تا غنچه‌ی بشکفته‌ی این باغ که بوید
        هر کس به زبانی، صفت حمد تو گوید

 
این سروده ی ناب از شیخ بهایی است