اینستاگرام مجله تفریحی ایران ناز,اینستاگرام,اینستاگرام ایران ناز

انفاق و ایثار على علیه السلام چگونه بود؟

مجموعه : دینی و مذهبی
انفاق و ایثار على علیه السلام چگونه بود؟
وابستگى انسان به متاع دنیا از خطرهاى بزرگ حركت تكاملى وى مى‏ باشد.جاذبه مال و منال و مقام،و آنچه متاع دنیا به حساب مى ‏آید انسان را از مسیر خود باز مى ‏دارد.وابستگى به دنیا پر خطرترین دام سر راه انسان است.بسیارى این خطر را احساس مى‏ كنند.لیكن مهم چاره ‏سازى این مشكل است كه چگونه باید از دام این خطر رهید.

نهاد دین كه رهنمود انسان در ابعاد گوناگون است،در این عرصه هم ضمن شناخت و آگاهى دادن به واقعیت‏ها،راه حل ارائه مى‏ دهد.دین وابستگى انسان به مال و متاع دنیا را به عنوان یك واقعیت و بر اساس گرایش طبیعى انسان معرفى مى‏ نماید.و براى رهانیدن انسان از این علاقه ‏مندى تلاش مى‏ نماید.و راه رهیدن این وابستگى بریدن از دنیا و انفاق عنوان مى‏نماید و به لحاظ شدت این وابستگى رهیدن از این خطر را آن چنان با اهمیت مى‏ داند كه جهاد با مال را در كنار جهاد با جان عنوان مى‏ نماید: جاهدوا باموالكم و انفسكم.هدیه كردن مال در راه خدا همانند هدیه كردن جان در راه خداست.

قرآن افزون بر رهنمود،الگوهایى نیز براى تأثیر گذارى بیشتر ارائه مى‏ دهد.و زندگى برگزیدگان را در جلو دیدگان انسان‏ها ترسیم مى ‏نماید.آنان كه از انفاق در راه خدا از هیچ تلاشى فروگذار نكردند.آنان كه از بهترین امكانات خود در سخت‏ترین شرایط در راه خدا گذشتند و در رفتار آنها نه تنها انفاق بلكه فراتر از انفاق ایثار جلوه‏ گر است.با بررسى چند نمونه از رفتار امام همام از خرمن فضایلش خوشه بر مى‏ چینیم.فرزندان على و فاطمه (حسن و حسین) بیمار شدند. به آنها پیشنهاد شد براى بهبودى فرزندانشان نذر كنند.على علیه السلام و فاطمه علیها السلام و فضه در درگاه خدا نذر كردند هنگامى كه بر فرزندانشان آفیت حاصل شد،سه روز روزه بگیرند.

خداى سبحان نعمت سلامتى را نصیب آنان كرد.اینك آنان باید به نذر خود وفا كنند،لیكن چیزى در خانه على یافت نمى ‏شود. على سه پیمانه جو براى فراهم آوردن نان قرض مى‏ كند.سه روز روزه شروع مى‏شود.یك پیمانه آن روز اول آرد و فاطمه علیها السلام چند گرده نان براى افطار روز اول تهیه مى‏ كند.هنگام افطار كه فرا مى ‏رسد مسكینى در خانه را مى‏ كوبد همه نان‏ها را به وى داده با آب خالص افطار مى‏كنند!

روز دوم نیز همانند روز اول بخشى دیگر آرد را براى تهیه افطارى نان تهیه مى‏كنند،و هنگام افطار كه فرا مى‏رسد یتیمى در خانه را مى‏ زند.همانند روز اول همه نان‏ها را به یتیم داده با آب خالص افطار مى‏ نمایند.و براى روز سوم آماده مى‏شوند روزه بگیرند.در هنگام افطار روز سوم كه همانند روزهاى پیش چند گرده نان تهیه مى‏شود،ناگهان اسیرى‏ در خانه على مى‏ آید.و همانند شب‏هاى پیش گرده نان‏ها نصیب وى مى‏شود.افطار هر سه روز روزه با آب خالص سپرى مى‏شود!

رخسار اهل بیت از گرسنگى رنجور شده است.رسول الله صلى الله علیه و آله وارد خانه على و فاطمه شده،رخسار رنجور آنان را مشاهده مى‏كند سبب م ى‏پرسد فاطمه براى پدر توضیح مى ‏دهد.آنگاه ایثار على و فاطمه تجلى مى‏ نماید و غذاى بهشتى نصیب خانواده عترت مى‏ گردد.خداى سبحان ستایش از ایثار آنها بخشى از آیات سوره انسان را نازل مى‏نماید :

یوفون بالنذر و یخافون یوما كان شره مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسكینا و یتیما و اسیرا . «به نذر خود وفا مى‏كنند و از شر و عذاب فراگیر روز قیامت در هراسند.طعام را با این كه خود نیاز دارند و محبوب آنهاست در راه خدا به مسكین و یتیم و اسیر اطعام مى‏نمایند همین طور است» .