طنز جالب اسم دخترهای ایرانی

طنز جالب اسم دخترهای ایرانی
خوردنی باشد: مثل عسل
ساعات مختلف روز: مثل پگاه، سپیده، سحر
اسم جک و جونور باشد!

اعم از پرنده: مثل پرستو، درنا…
حشره: مثل پروانه
چهارپا: مثل غزال

اسم علف باشد: مثل ریحانه، پونه و…
اسم مکان باشد: مثل صحرا، دریا، خاور، ایران
خیس باشد: مثل شبنم، دریا، ساحل، باران.

و کلا هر اسمی تو این مایه ها باشد اسم دختر و
در غیر این صورت اسم پسر می باشد !

مطالب خواندنی و جالب

گالری عکس های دیدنی و جالب